2. ДЖЕРЕЛА ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

            Джерелом світла (ДС) називають пристрій, призначений для перетворення енергії в оптичне випромінювання з довжиною хвилі від 1 до 106 нм.

            Найпоширеніші в цей час штучні джерела ОВ, у яких для одержання випромінювання, як правило, використовують електричну енергію.

            Залежно від способу перетворення енергії в оптичне випромінювання, джерела ОВ розділяють на:

            1) джерела теплового випромінювання (лампи розжарювання);

            2) газорозрядні джерела ОВ низького, високого та надвисокого тиску (люмінесцентні лампи, лампи ДРЛ, ДРІ, ДНаТ та ін.);

            3) джерела змішаного (теплового та газорозрядного) випромінювання (лампи ДРВ, ДРВЕД та ін.);

            4) джерела люмінесціюючої дії (електролюмінесцентні панелі);

            5) лазери (рідинні, газові, твердотільні).

            У тепловому джерелі випромінювачем є тіло, нагріте до високих температур електричним струмом, що проходить по ньому. Оптичне випромінювання виникає за рахунок перетворення енергії теплового руху атомів і молекул тіла в енергію електромагнітного випромінювання.

            Характеристики джерел ОВ поділяються на:

            1) електричні: а) номінальну напругу; б) номінальну потужність;

            2) світлотехнічні: а) номінальний світловий потік; б) спектр випромінювання;

            3) експлуатаційні: а) світлову віддачу; б) термін служби; в) напрацювання на відмову.

            Світлова віддача характеризує економічність лампи

 

            .           (2.1)

 

            Термін служби буває: повний, середній, гарантований.

            Повний термін служби – сумарний час горіння від моменту включення до моменту припинення функціонування.

            Середній термін служби – середня тривалість горіння не менше 10 ламп.

            Гарантований термін служби – гарантована заводом-виготовлювачем мінімальна тривалість горіння лампи.

            Напрацювання на відмову – сумарний час горіння відмови, тобто до зниження потоку нижче встановленої норми або до нуля внаслідок перегоряння або незапалювання.