3.1. Основні вимоги до електричного освітлення виробничих приміщень

 

            Освітлювальні установки промислових підприємств у нашій країні споживають понад 40% електроенергії, що витрачається на штучне освітлення.

            Умови штучного освітлення на промислових підприємствах дуже впливають на зір, фізичний і моральний стан людей, а отже, на продуктивність праці, якість продукції та виробничий травматизм. Чим точніша й напруженіша виконувана зорова робота, тим більший цей вплив. Численними дослідженнями встановлені залежності функцій зору від умов штучного освітлення. Ними керуються при нормуванні кількісних і якісних характеристик промислових освітлювальних установок і при розробленні рекомендацій з вибору джерел світла, систем і способів штучного освітлення.

            Збільшення освітленості у виробничих приміщеннях і в місцях виробництва зовнішніх робіт позитивно впливає на такі функції зору, як гострота, стійкість ясного бачення, швидкість розрізнення, контрастна чутливість. При підвищенні контрасту між об'єктом розрізнення та фоном, на якому об'єкт розглядається, зорова працездатність збільшується. Вона також залежить від співвідношення яскравості робочої зони та навколишнього фону, що потрапляє в поле зору працюючого: зі збільшенням цього співвідношення працездатність знижується. Більш сприятливе співвідношення яскравостей має місце при системі загального освітлення, менш сприятливе – при комбінованому освітленні. В останньому випадку умови зорової роботи поліпшуються при підвищенні яскравості фону, що досягається підвищенням коефіцієнтів відбиття поверхонь приміщень (стін, стелі, підлоги) і виробничого обладнання. Однак занадто світлі поверхні стін, підлоги та обладнання можуть впливати негативно, а в ряді випадків неприпустимі.

            Багато виробничих операцій вимагають певного напрямку світла, при якому на робочій поверхні створюються найбільш сприятливі умови зорової роботи. Наприклад, краще виявляються деталі, зникають або з'являються мікротіні, усувається дзеркальне відбиття, що потрапляє в поле зору, джерел світла й т.п. Зазначені умови досягаються застосуванням систем загального або комбінованого освітлення, вибором найбільш доцільних для даних умов освітлювальних приладів (ОП) загального та місцевого освітлення і їх розміщення стосовно робочих місць. Часто оптимальні рішення освітлювальних установок знаходяться експериментальним шляхом. Погіршення функцій зору викликають пряма блискість, тобто надмірна яскравість джерел світла і ОП, і відбита блискість – дзеркальне відбиття світлового потоку від робочої поверхні в напрямку очей працюючих. Властивість більших яскравостей створювати засліпленість називається блискістю. Негативна дія блискості на зір тим більша, чим точніша, напруженіша і триваліша зорова робота. За наявності блискості знижується продуктивність праці, підвищуються зорова і загальна втома.

            Обмеження прямої блискості досягається вибором ОП з оптимальними для даних умов світлотехнічними характеристиками і їх правильним розміщенням. Важче усувати відбиту блискість.

            Негативний вплив на зір чинять пульсації освітленості при живленні розрядних ламп струмом промислової частоти (50 Гц), які викликають стомлення зору. При освітленні предметів, що швидко рухаються або обертаються, може виникати явище стробоскопічного ефекту, що підвищує небезпеку травматизму. В освітлювальних установках повинні вживатися заходи щодо зниження пульсації до рівня, установленого нормами.

            Заходи щодо поліпшення освітлення на промислових підприємствах вимагають додаткових, іноді значних витрат, які швидко окупаються за рахунок підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції та зниження травматизму.

            Щоб електричне освітлення сприяло успішному виконанню робіт, що виробляються в приміщеннях, воно повинне відповідати багатьом вимогам, найбільш важливі з яких зазначені нижче.

            1. Робітник повинен добре бачити місце своєї роботи, деталь, що обробляється, і частину місця навколо робітника. Для цього на робочому місці та у всьому приміщенні повинно бути досить світло або, як це прийнято називати, повинна бути створена необхідна для даних умов роботи величина освітленості на робочому місці та у приміщенні. Для різних робіт і приміщень спеціальними нормами встановлені мінімальні значення освітленості.

            2. Світильники, що освітлюють приміщення й робочі місця, не повинні робити на очі робітників сліпучої дії, що може мати місце при неправильному виборі типів світильників, недостатній висоті їхнього підвісу або невдалому розміщенні світильників у приміщенні.

            3. Вирішальним значенням для багатьох виробництв є правильний вибір типів джерел світла; це стосується цехів, де потрібне таке електричне освітлення, при якому різні кольори й колірні відтінки розрізнялися б так само добре, як і при природному (денному) освітленні.

            4. Для багатьох робіт дуже принципово, як направлене світло на робоче місце. Так, одні роботи вимагають м'якого, розсіяного світла, інші – різко спрямованого освітлення, іноді під цілком визначеним кутом. Одержання необхідного напрямку світла досягається застосуванням світильників різних типів і правильним їхнім розташуванням у приміщенні.

            5. Світильники у виробничих приміщеннях повинні бути розташовані так, щоб створити досить рівномірну освітленість по всьому приміщенню (або частині приміщення, для якої нормується та сама величина освітленості). Більша нерівномірність освітлення приводить до висвічування деяких ділянок приміщення зі значно більшою освітленістю, ніж потрібно, що порушує спокійний характер освітлення й викликає перевитрату енергії.

            6. Впродовж усього часу роботи освітлення величина освітленості не повинна часто й різко змінюватися. Цілком неприпустимі коливання освітленості від поштовхів напруги в освітлювальній мережі, викликаних, наприклад, пуском потужних електродвигунів або роботою електрозварювальних апаратів; такі коливання напруги дуже несприятливо позначаються на зорі працюючих, викликаючи утому зору й зниження продуктивності праці.

            7. Типи світильників, установлюваних у приміщеннях, повинні відповідати не лише світлотехнічним вимогам, відзначеним раніше, але також відповідати умовам середовища у приміщенні. Тут необхідно враховувати такі фактори, як наявність у приміщенні підвищеної вологості, пилу, диму, кіптяви, пожежо- і вибухонебезпечних речовин і газів, виділення у вигляді газів, парів і пилу речовин, що руйнуюче діють на світильники.

            8. Необхідно створювати умови зручного обслуговування електричного освітлення й, зокрема, подбати про вільний доступ до світильників для зміни перегорілих ламп і очищення відбивачів і стекол від пилу і бруду.

            Якщо врахувати перелічені вимоги до електричного освітлення виробничих приміщень, можна намітити такий перелік питань, які необхідно вирішувати при розробленні світлотехнічної частини проекту освітлення:

            1. Вибір систем і видів освітлення.

            2. Вибір величин освітленості.

            3. Вибір типів джерел світла.

            4. Вибір типів світильників.

            5. Вибір розміщення й кількості світильників.