3.2. Системи освітлення

 

            Відповідно до ДБН В. 2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення» для освітлення виробничих приміщень застосовуються дві системи освітлення: систему загального освітлення та систему комбінованого освітлення, тобто сукупність загального і місцевого освітлення.

            При системі загального освітлення світильники встановлюються лише у верхній зоні приміщення – на стелі, на фермах, іноді на стінах, колонах або на технологічному устаткуванні. Ці світильники називаються світильниками загального освітлення та служать для освітлення всієї площі приміщення, як зайнятої устаткуванням і робочими місцями, так і допоміжної. Вони можуть встановлюватися рівномірно, на однакових відстанях один від одного, і тоді говорять, що в приміщенні створюється загальне рівномірне освітлення.

            Іноді буває необхідно створювати більш високу освітленість для окремих ділянок приміщення, що може бути досягнуто різними способами: над такими ділянками світильники встановлюються більш часто або на меншій висоті, а іноді збільшується потужність ламп. Таке освітлення називається локалізованим, або системою загального локалізованого освітлення.

            Локалізоване освітлення застосовується, наприклад, у цехах, де частина робочих операцій виконується на конвеєрах (збирання різних приладів і механізмів, швейне виробництво й ін.), де виконуються найбільш напружені зорові роботи. У цій зоні створюється найбільша освітленість, а на інших ділянках цеху, де виконуються допоміжні операції (складування, підвезення деталей, різні грубі роботи), або використовуваних для проходу людей і проїзду внутрішньоцехового транспорту, освітленість може бути значно знижена.

            При комбінованому освітленні в приміщенні встановлюються світильники загального освітлення і додатково на робочих місцях (верстатах, робочих столах і т.п.) – світильники місцевого освітлення, що служать для підвищення освітленості в робочій зоні. Пристрій одного місцевого освітлення без загального не дозволяється. При комбінованому освітленні загальне освітлення, як правило, виконується рівномірним.

            У приміщеннях, що мають природне освітлення, освітленість робочої поверхні, що створюється світильниками загального освітлення в системі комбінованого, повинна становити не менше 10% нормованої для комбінованого освітлення при тих самих джерелах світла. При цьому освітленість повинна бути не менше 200 лк при розрядних лампах і не менше 75 лк – при лампах розжарювання. Створювати освітленість від загального освітлення в системі комбінованого більше 500 лк при розрядних лампах і більше 150 лк при лампах розжарювання допускається лише за наявності обґрунтувань.

            У приміщеннях без природного освітлення освітленість робочої поверхні, створюваної світильниками загального освітлення в системі комбінованого, необхідно підвищувати на один щабель.

            Незалежно від прийнятої системи загальне освітлення може бути виконане з рівномірним або локалізованим розміщенням світильників.

            При яких умовах і в яких випадках застосовується та або інша система освітлення?

            Скласти список виробництв або приміщень, де варто застосовувати кожну із систем, неможливо через велику різноманітність виробництв і приміщень. Можна зробити лише загальні міркування та дати рекомендації, керуючись якими в кожному конкретному випадку повинен здійснюватися вибір системи освітлення.

            Загальне рівномірне освітлення застосовується у виробничих приміщеннях, де робота виконується по всій площі приміщення, наприклад, у великих складальних, ливарних і зварювальних цехах машинобудівних заводів, у ткацьких цехах текстильних фабрик, креслярсько-конструкторських бюро та конторських приміщеннях, а також у допоміжних і невиробничих приміщеннях.

            Локалізоване освітлення обладнується у виробничих приміщеннях, де є ділянки цеху або окремі робочі місця великих розмірів, що вимагають більш високої освітленості, ніж інші ділянки приміщення, наприклад, конвеєр або район розташування складальних столів. Локалізоване освітлення застосовується в друкарських цехах друкарень, де необхідно створювати підвищену освітленість на великих друкованих машинах, механоскладальних цехах на ділянках складальних робіт, на швейних фабриках при роботах на конвеєрах і в багатьох інших виробничих приміщеннях.

            Комбіноване освітлення застосовується в приміщеннях, де є робочі місця з тонкими і точними зоровими роботами, що вимагають великої освітленості. Найбільш широко місцеве освітлення поширене в механічних і слюсарних цехах, де світильники встановлюються на кожному верстаті.