3.4. Принципи нормування освітлення

 

            Нормування штучного і природного освітлення – це встановлення норм і правил виконання освітлювальних установок (ОУ), що забезпечують необхідні в процесі експлуатації рівні кількісних і якісних параметрів цих установок. Правила та норми освітлення регламентуються відповідними нормативними документами, в основу яких звичайно покладені результати наукових досліджень в областях фізіології зору, гігієни праці, техніки й економіки освітлення, інших суміжних наук. При цьому враховуються матеріальні й енергетичні ресурси країни.

            Важливість нормування освітленості визначається, з одного боку, тими витратами, яких вимагає будова і експлуатація освітлення, з іншого – гігієнічним, виробничим і економічним ефектом, що досягається гарним освітленням.

            У світовій практиці при розробленні нормативних документів як регламентовані характеристики беруться кількісні та якісні параметри освітлення. Як кількісні характеристики освітлення використовуються яскравість, освітленість, циліндрична освітленість, коефіцієнт природної освітленості. Якість освітлення характеризується засліпленістю й дискомфортом, нерівномірністю розподілу яскравості або освітленості, глибиною пульсації світлового потоку, спектральним складом випромінювання ДС.

            Для промисловості існує два види нормативних документів щодо освітлення – загальнодержавні й галузеві норми.

            Загальнодержавні норми висувають загальні вимоги до освітлення залежно від точності й складності зорової роботи, а галузеві містять вимоги до освітлення конкретних операцій і установлені на основі загальнодержавних норм.

            У нашій країні освітленість нормують залежно від точності роботи, а вплив її складності враховують побічно шляхом збільшення або зменшення основної норми.

            Складність зорової роботи при однаковій точності визначається її тривалістю, ступенем складності зорового завдання (виявлення або розрізнення), кількістю об'єктів розрізнення в полі зору, необхідністю їхнього пошуку, обмеженням часу виявлення, а також віком працюючих.

            При будь-якому критерії нормування кількісною характеристикою освітлення є освітленість робочої поверхні, тобто поверхні, на якій безпосередньо розташовані об'єкти розрізнення (подряпини, тріщини, нитки, риски і т.ін.). Освітленість робочої поверхні нормується залежно від її відбиваючих властивостей, точності й складності зорової роботи. Вибір освітленості, а не яскравості, на яку безпосередньо реагує орган зору, як нормований параметр ОУ, пояснюється наявністю великої кількості досліджень, що встановлюють зв'язок між показниками ефективності ОУ, продуктивністю праці, зоровою працездатністю, видимістю і яскравістю. Яскравість може бути визначена, якщо відомі відбиваючі властивості освітлюваної поверхні. Це дозволяє за обраними критеріями нормування встановлювати рівні освітленості для різних зорових завдань. Енергетичні показники ОУ можуть бути також визначені за рівнем освітленості.

            Загальнодержавні норми містять нормовані рівні освітленості для плоских об'єктів розрізнення. Об'ємні об'єкти характеризуються еквівалентними розмірами й контрастами, що залежать від умов освітлення, від контрастності й напрямку світлового потоку. Нормовані рівні освітленості для робіт з об'ємними об'єктами встановлюються в галузевих нормах разом із рекомендаціями щодо освітлення цих операцій.

            При побудові норм, виходячи з енергетичних можливостей країни, був прийнятий рівень відносної видимості, що дорівнює  при ймовірності виявлення .

            Загальнодержавні норми освітлення є самостійним розділом Державних будівельних норм (ДБН). Вони поширюються на проектування споруджуваних і реконструйованих будинків і споруджень.

            За точністю зорової роботи виробничі операції поділяються на 8 розрядів (табл. 3.1), з яких перші 6 характеризуються розмірами об'єктів розрізнення, їхнім контрастом із фоном і відбиваючими властивостями фону; розряд VII належить до робіт із світними матеріалами й виробами; розряд VIII – до робіт, пов'язаних із загальним спостереженням за ходом виробничого процесу. Як видно з табл. 3.1, об'єкти спостереження характеризуються лінійними розмірами в частинках міліметра, хоча умови зорової роботи визначаються кутовими розмірами об'єктів. У більшості випадків у виробничих умовах відстань від ока спостерігача до об'єкта, що розглядається, становить 0,35 – 0,5 м. Можна вважати, з достатньою для практики точністю, що за цих умов 0,1 мм лінійного розміру об'єкта розрізнення відповідає 1' його кутового розміру. При збільшенні відстані спостереження розряд робіт визначається стосовно розміру об'єкта до відстані його спостереження.

            Кожний розряд норм із I до V розділений на підрозрядиа), б), в) і г), які характеризуються певним поєднанням контрасту об'єкта із фоном і коефіцієнта відбиття фону. Рівень освітленості й коефіцієнт відбиття фону визначають яскравість фону, тобто  величину, що визначає умови роботи органа зору, рівень його чутливості. Точність роботи визначається розміром об'єкта розрізнення і його контрастом із фоном, причому здебільшого розміром, тому розряд роботи залежить від розміру.

 

            Таблиця 3.1 – Значення нормованих показників

Характе-ристика зорової роботи   Найменший розмір об'єкта розрізнення, мм        Розряд зорової роботи            Підрозряд зорової роботи   Контраст об'єкта з фоном   Характеристика фону          Штучне освітлення

                                                                       Освітленість, лк        сукупність нормованих величин показника осліпленості і коефіцієнта пульсації

                                                                       при системі комбінованого освітлення    при системі загального освітлення    

                                                                       всього у т.ч. від загального             Р          Кп, %

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Найвищої точності   Менше 0,15   І          а          Малий            Темний          5000    500      —        20        10

                                   б          Малий Середній       Середній Темний     4000    400      1200    20        10

 

           

           

            в          Малий

Середній

Великий        Світлий

Середній

Темний          2500    300      750      20        10

 

           

           

            г          Середній

Великий

Великий        Світлий Світлий Середній 1500    200      400      20        10

Дуже високої

точності         Від 0,15 до 0,3 включно      II         а          Малий            Темний          4000    400      —        20            10

                                   б          Малий Середній       Середній Темний     3000    300      750      20        10

 

           

           

            в          Малий

Середній

Великий        Світлий

Середній

Темний          2000    200      500      20        10

 

           

           

            г          Середній

Великий

Великий        Світлий Світлий Середній 1000    200      300      20        10

 

            Продовження таблиці 3.1

1

2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Високої точності      Від 0,3 до 0,5 включно        III       а          Малий            Темний          2000    200      500            40        15

                                   б          Малий

Середній        Середній

Темний          1000    200      300      40        15

                                   в          Малий

Середній

Великий        Світлий

Середній

Темний          750      200      300      40        15

                                   г          Середній

Великий Великий    Світлий

Світлий Середній     400      200      200      40        15

Середньої

точності         Більше 0,5 до 1,0       IV       а          Малий            Темний          750      200      300      40        20

                                   б          Малий Середній       Середній Темний     500      200      200      40        20

                                   в          Малий

Середній Великий   Світлий

Середній Темний     400      200      200      40        20

                                   г          Середній

Великий Великий    Світлий

Світлий Середній     —        —        200      40        20

Малої

точності

            Більше 1,0 до 5          V         а          Малий            Темний          400      200      300      40        20

                                   б          Малий Середній       Середній Темний     —        —        200      40        20

                                   в          Малий

Середній Великий   Світлий

Середній Темний     —        —        200      40        20

                                   г          Середній

Великий Великий    Світлий

Світлий Середній     —        —        200      40        20

Груба

(дуже малої точності)          Більше 5         VI                   Незалежно від

характеристик фону і контрасту об'єкта з фоном           —        —        200      40        20

 

            Продовження таблиці 3.1

1

2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Робота з матеріалами, які світяться, і виробами в гарячих цехах         Більше 5         VII                  Незалежно від характеристик фону і контрасту об'єкта з фоном     —        —        200      40        20

Загальне спостереження за ходом виробничого процесу:

- постійне

 

- періодичне при постійному перебуванні людей у приміщенні

 

- періодичне при періодичному перебуванні людей у приміщенні

 

- загальне

спостереження за інженерними комунікаціями              VIII    а          Те саме           —        —        200      40            20

                                   б          — « —            —        —        100      —        —

                                   в          — « —            —        —        50        —        —

                                   г          — « —            —        —        20        —        —

 

            Підрозряд а) відповідає найбільш важким умовамзорової роботи – об'єкти з малим контрастом на темному фоні,г) – найбільш легким – великий контраст на світломуабо середньому фоні або середній контраст на світлому фоні.До табл. 3.1 нормованих показників для виробничих приміщень є ряд приміток, основна з яких вимагає зниження нормованого рівня освітленості при використанні ЛН на один або два ступеня за шкалою освітленості залежно від точності зорової роботи, що викликано економічними міркуваннями. З тих самих причин для системи загального освітлення, що має більшу енергоємність порівняно із системою комбінованого освітлення при тій самій точності роботи, нормуються більш низькі рівні освітленості.