ВСТУП

 

            В Україні безупинно будується, розширюється й реконструюється велика кількість виробничих підприємств у всіх галузях народного господарства.

            Численні дослідження, що виконувалися в СНД і за кодоном, показали, який значний вплив надає поліпшення умов штучного і природного освітлення на підвищення продуктивності праці і якості продукції, зниження браку й травматизму на виробництві, оздоровлення умов праці.

            При розгляді питань устрою штучного освітлення не можна забувати, що в нашій країні витрата електричної енергії на електричне освітлення виробничих підприємств із кожним роком зростає.

            Варто також враховувати, що значна частина робочого часу на виробничих підприємствах припадає на темний час доби, коли робота проводиться при штучному освітленні, а також будівель, у яких рівні природного освітлення за багатьма, в основному вимушеними причинами виявляються недостатніми для роботи впродовж світлового дня без додатково увімкненого електричного освітлення. Необхідно додати, що на підприємствах деяких галузей промисловості й видів виробництва з технологічних і деяких інших виправданих причин виробничі приміщення зовсім позбавлені природного світла.

            Із усього зазначеного вище неважко уявити, яке народногосподарське значення має удосконалювання й підвищення економічної ефективності штучного й природного освітлення виробничих підприємств.

            Мета даного конспекту лекцій – ознайомлення студентів із численними й різнобічними питаннями, що зустрічаються при проектуванні, монтажі й експлуатації установок штучного освітлення, або, як прийнято їх називати, освітлювальних установок виробничих приміщень.