5.5. Заземлення і занулення в освітлювальнихустановках

 

            Основним заходом захисту від ураження електричним струмом в освітлювальних установках є заземлення або занулення металевих частин електроустаткування і мереж, що не знаходяться під напругою. У мережах з ізольованою нейтраллю виконується заземлення, в мережах із заземленою нейтраллю – занулення.

            Заземленням якої-небудь частини електроустановки називається навмисне електричне з'єднання цієї частини із заземлювальним пристроєм.

            Захисним заземленням називається заземлення частин електроустановки з метою забезпечення електробезпеки.

            Зануленням в електроустановках напругою до 1 кВ називається навмисним з'єднанням частин електроустановки, що не знаходяться під напругою, із глухозаземленою нейтраллю генератора або трансформатора в мережах трифазного струму.

            Заземлення або занулення освітлювальних установок виконується:

            а) при напрузі у світильників 380 В і вище змінного струму, 440 В і вище постійного струму в усіх освітлювальних установках;

            б) при напрузі у світильників вище 42 В, але нижче 380 В змінного струму, а також вище 110 В, але нижче 440 В постійного струму – тільки в приміщеннях із підвищеною небезпекою, в особливо небезпечних приміщеннях і в зовнішніх установках.

            Заземлення і занулення не потрібне для освітлювальних установок з номінальною напругою до 42 В змінного струму і 110 В постійного струму в усіх випадках, за винятком установок у вибухонебезпечних зонах.

            До частин, що підлягають зануленню або заземленню в освітлювальних установках, відносять:

корпуси світильників, знижувальних трансформаторів;

каркаси розподільних щитків, пунктів, ящиків, шаф, щитків управління;

металеві конструкції розподільних пристроїв, металеві кабельні конструкції, металеві оболонки і броня кабелів, металеві рукави і труби електропроводки, кожухи і опорні конструкції шинопроводів, лотки, короби, струни, троси і сталеві смуги, на яких закріплені кабелі і  проводи та інші металеві конструкції, на яких встановлено устаткування;

металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів.

            Заземлення і занулення корпусів світильників загального освітлення з лампами розжарювання і з РЛ із вбудованими всередину світильників ПРА слід здійснювати:

у мережах із глухозаземленою нейтраллю із системою заземлення TN-C-S:

при введенні в світильник кабелю, ізольованих дротів у трубі, металорукава або при прихованій проводці без труб – відгалуженням від РЕN-провідника усередині світильника;

при введенні в світильник відкритих проводів – ізольованим проводом, приєднаним до заземлювального гвинта корпусу світильника і до РЕN-провідника у найближчій до світильника нерухомій опорі або коробці; при цьому вільно підвішений провід повинен бути гнучким;

у тих самих мережах із системою заземлення TN-S - шляхом приєднання до РЕ-провідника;

у мережах з ізольованою нейтраллю – проводом, приєднаним до заземлювального гвинта корпусу світильника і заземлювального провідника;

заземлення або занулення корпусів світильників загального освітлення з лампами ДРІ, ДНаТ, ДРЛ і люмінесцентними лампами з винесеними ПРА слід здійснювати за допомогою перемички між заземлювальним гвинтом заземленого (зануленого) ПРА і заземлювальним гвинтом світильника. Металеві відбивачі світильників із корпусами з ізолюючих матеріалів заземляти не потрібно.