6.3.3. Розрахунок за втратою напруги мереж трифазного струму

 

            Трифазні лінії можуть бути три- і чотирипровідними. Чотирипровідними в освітлювальних мережах є, як правило, живильні і розподільні лінії. При рівномірному навантаженні фаз у трифазній лінії струми у фазних проводах рівні між собою і мають однаковий зсув фаз по відношенню до фазних напруг, а геометрична сума струмів у нульовому проводі дорівнює нулю, тому втрати напруги у трифазній лінії визначатимуться втратами напруги лише у фазному проводі.

            Таким чином, розрахунок трифазної, як три-, так і чотирипровідної, мережі може бути проведений за співвідношенням

 

= I (R cosφ + X sinφ),                            (6.24)

,           (6.25)

 

де   Uном – лінійна напруга, В.

            При однаковій величині приєднаного навантаження, вираженого в кВт, і при однаковому перерізі фазних проводів втрати напруги у трифазних три- і чотирипровідних  лініях отримуються однаковими.

            Якщо мережа виконана однаково по всій довжині, то у всіх навантажень однаковий cosφ і може не враховуватися індуктивний опір лінії, тобто x0 = 0. Тоді формула спрощується і набирає вигляду

 

.                         (6.26)

 

            Якщо замінити

 

,

 

то одержимо вирази

 

,                                 (6.27)

 

або

 

.                                      (6.28)

 

            Приклад 6.4. Визначити втрати напруги в розгалуженій мережі трифазного струму напругою 380 В, наведеній на рис. 6.4, що живить світильники з лампами ДРІ потужністю 250 Вт, втрати потужності в ПРА становлять 20 Вт. Мережа виконана проводами з мідними жилами перерізом 2,5 мм2. Світильники розміщені в три ряди з відстанями по 6 м у ряді й між рядами, с= 72.

                                     12 м      6 м       6 м      6 м      6 м      6 м

 

 

               15 м

 

 

 

 

 

У ряді 6 світильників по 0,27 кВт

 

            Взявши рівномірний розподіл навантаження по фазах електричної мережі, визначимо момент навантаження:

 

М == 0,27  18 15 + 0,27  6  27  2 + + 0,27  6  21 = 194,4 кВт•м,

= ==1,08 %.