6.4. Компенсація реактивної потужності.

 

            Розрядні лампи вмикаються в електричну мережу за допомогою пуск-регулювальної апаратури (ПРА), що викликає струм вищих гармонік у нульових робочих проводах трифазної лінії і знижує коефіцієнт потужності (cosφ). Це необхідно враховувати при розрахунку мережі.

            ПРА розділяють на компенсовані й некомпенсовані по cosφ. Для підвищення cosφ до 0,9 – 0,95, як правило, використовують статичні конденсатори. Компенсація cosφ може бути індивідуальною і груповою. При індивідуальній компенсації конденсатори встановлюють у кожному світильнику, при груповій – приєднують до початку кожної групової лінії.

            Індивідуальна компенсація виконується, як правило, заводами – виготовниками світильників. Багатолампові світильники з люмінесцентними лампами мають ПРА, що забезпечують cosφ не нижче 0,92; однолампові світильники за умови застосування однакової кількості світильників з випереджаючими і відстаючими гілками – не нижче 0,85.

            Більшість світильників зовнішнього освітлення з РЛВТ має ПРА з конденсаторами, що забезпечують cosφ не нижче  0,85, тому вживати додаткових заходів з підвищення коефіцієнта потужності також не вимагається.

            Освітлювальні прилади внутрішнього освітлення з РЛВТ випускають з ПРА, що створюють при живленні світильників напругою 220 В cosφ, що дорівнює в середньому 0,5, при 380 В – 0,35.

            При великій потужності освітлювальної установки з некомпенсованими ПРА джерел світла повинна передбачатися групова компенсація реактивної потужності. Для цього в установках з РЛ використовують трифазні конденсатори на напругу 380 В.

            Реактивна потужність конденсаторів Q (у кіловольт-амперах реактивних кВАр), необхідна для підвищення cosφ1 до значення соsφ2, визначається за формулою

 

Q = P ( tgφ2 – tgφ1 ),                                    (6.37)

 

де P – реактивна потужність (номінальна потужність РЛ з урахуванням втрат в ПРА), кВт.

 

 

Рисунок 6.7 – Схема приєднання конденсаторної установки до групової лінії:

а) – 220 В; б) – 380 В

 

            Підраховано, що для підвищення cosφ з 0,5 або 0,35 до 0,9 на кожний кіловат потужності ламп необхідна потужність  трифазного конденсатора відповідно 1,2  і  2,2 кВАр.