7.1. Розподільні і групові освітлювальні щитки

 

            Розподільні і групові шафи, пристрої, пункти і щитки призначені для розподілу електричної енергії, захисту електричних установок при перевантаженнях і коротких замиканнях, а також для нечастих (до 6 за годину) оперативних включень і відключень електричних кіл.

            За призначенням групові щитки діляться на дві групи:

для промислових, адміністративних і громадських будівель і споруд;

для житлових будівель.

            За родом захисту від дії навколишнього середовища щитки можуть мати такі конструктивні виконання: захищене, закрите, бризконепроникне, пилонепроникне, вибухозахищене і хімічностійке.

            Захищеними називаються групові щитки, конструкція яких виключає можливість випадкового дотику до струмопровідних частин і потрапляння всередину щитка сторонніх предметів.

            Закритими називаються захищені групові щитки, в яких внутрішній простір відокремлений від зовнішнього середовища оболонкою, що перешкоджає проникненню в нього пилу. Якщо ж ущільнення оболонки виконано таким чином, що всередину щитка не проникає дрібний пил, то таке виконання групового щитка називається пиленепроникним.

            бризконепроникні групові щитки мають пристрої, що перешкоджають проникненню в них водяних бризок, що падають під кутом до 45 градусів по вертикалі з будь-яким кутом.

            Вибухонепроникними називаються групові щитки, що мають одне з виконань вибухозахищеного устаткування.

            Груповими щитками, стійкими в умовах дії на них того чи іншого хімічно агресивного середовища (хімічностійкі), називаються щитки, в яких вибрані конструкційні матеріали і види покриттів надійно протистоять агресії середовища.

            За способом установки групові щитки поділяються так:

для відкритої установки на стінах, колонах, конструкціях;

для заглибленої установки.

            Для відкритої установки застосовуються щитки будь-якого з вищеперелічених виконань за родом захисту від дії навколишнього середовища. Для заглибленої установки щитки виготовляються лише в захищеному виконанні.

            Щитки в захищеному виконанні можуть встановлюватися в усіх приміщеннях, окрім сирих, пильних, вибухо- і пожежобезпечних, а також приміщеннях з хімічно активним середовищем. У такому вигляді виготовляють щитки для житлових будинків і більшості приміщень адміністративних і громадських будівель.

            При виборі щитків для конкретних приміщень у першу чергу необхідно орієнтуватися на допустиме для даного середовища конструктивно найпростіше і дешевше їх виконання.

            Розміщуючи щитки, слід по можливості вибирати для їх установки приміщення з кращими умовами середовища.

            Конструкція щитка повинна допускати заміну захисних комутаційних апаратів без демонтажу щитків.

            Контактні затискачі для приєднання живильних ліній і відхідних ліній повинні допускати приєднання як мідних, так і алюмінієвих дротів або кабелів. Повинна бути забезпечена можливість введення і виведення ліній як зверху, так і знизу щитка. Дверцята щитка повинні вільно відкриватися на кут не менше 120 градусів для забезпечення зручності експлуатації.

            При вирішенні питань розміщення групових щитків враховують такі рекомендації:

а) щитки повинні розміщуватися по можливості в центрі зосередження навантаження, оскільки тим самим скорочується протяжність групової мережі і зменшується переріз дротів; допускається зсув групових щитків у бік джерел живлення;

б) щитки повинні встановлюватися в місцях, вільних від устаткування і зручних для обслуговування. Рекомендується, особливо в будівлях без цілодобової роботи, розміщувати щитки поблизу основних входів. У цехах з хімічно активним, пильним і несприятливим середовищем рекомендується встановлювати щитки у цехових електроприміщеннях;

в) щитки повинні, як правило, забезпечувати живленням ті поверхи будівель, на яких вони встановлені; виняток допускається для щитків аварійного освітлення;

г) щитки з вимикачами треба розміщувати так, щоб були видні керовані ними світильники;

д) у будівлях з технічними поверхами для живлення світильників, обслуговуваних з технічного поверху, допускається установка щитків на тому самому технічному поверсі.

            У даний час для виробничих і громадських будівель найбільш широко застосовують такі типи групових щитків:

розподільні пункти серій ПР8501, ПР8503 і ПР8703 з одно- і триполюсними автоматами;

розподільні шафи серії ШК85 з чотирма триполюсними автоматами і чотирма трифазними конденсаторами потужністю по 33,3 кВАр для підвищення cosφ РЛВД (замість розподільних пунктів ПР 41);

групові щитки типу ЯОУ-8501 – ЯОУ-8508 з однополюсними автоматами;

щитки заводів «Електромонтаж» типів ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ з однополюсними автоматами;

щитки розподілу енергії групових силових і освітлювальних мереж ЩРО 8505 з однополюсними автоматами;

щитки освітлювальні групові ЩО 8505 з одно-, дво-, три- і чотириполюсними автоматами;

щитки освітлювальні вибухонепроникні типу ЩОВ-А з однополюсними автоматами.

            Застосовують також щитки місцевого виробництва.

            Для житлових будівель застосовують щитки поверхові захисні ЩЕ 8505, щитки квартирні ЩК 8805 і щитки обліково-розподільні поверхові ЩУР 8805.

            Щитки освітлювальні групові одностороннього обслуговування уніфіковані типу ЯОУ призначені для установки в мережах змінного струму напругою 380/220 В частоти 50 і 60 Гц із заземленою нейтраллю. Щитки комплектуються ввідними пакетними вимикачами на номінальний струм 63 і 100 А або ввідними шинами, а на відхідних лініях автоматичними вимикачами на номінальний струм 25 і 63 А Щитки мають кліматичне виконання У, Т, УХЛ, категорія розміщення 3 і 4.

            Щитки освітлювальні типів ОП, ОЩ, ОЩВ (настінні) і УОЩВ (встановлювані в ніші) призначені для розподілу електроенергії, а також для захисту від перевантажень і струмів короткого замикання в освітлювальних групових лініях у мережах із заземленою нейтраллю напругою до 380 В і частотою 50 Гц. Технічні дані щитків (табл. 7.1) наводяться в каталогах виробів заводів-виробників і в довідковій літературі.

 

            Таблиця 7.1 – Технічні дані освітлювальних щитків серій ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ.

 

Тип

щитка Число

однофазних груп      Пристрiй  або ввідний апарат        Апарати на  вихiдних  лiнiях         Спосiб  установки

 

ОП – 3УХЛ4

ОП – 6УХЛ4

ОП – 9УХЛ4

ОП – 12УХЛ4

ОЩ – 6УХЛ4

ОЩ – 12УХЛ4

ОЩВ – 6АУХЛ4

ОЩВ – 12АУХЛ4

УОЩВ – 6АУХЛ4

УОЩВ –12АУХЛ4

           

3

6

9

12

6

12

6

12

6

12

           

 

Затискачі

 

 

 

 

АЕ 2046-10

АЕ2056 -10

АЕ2046 -10

АЕ2056 -!0

           

АЕ1000

АЕ1000

АЕ1000

АЕ1000     А63

А63

А3161

А3161

А3161

А3161

           

 

Настiнний

 

 

 

 

 

У  нiшi

 

 

            У даний час випускаються малострумові (до 50 А) щитки освітлювальні групові ЩО 8505, призначені для установки в житлових, громадських, промислових та інших будівлях і можуть замінити щитки типів ЯОУ, ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ. Щитки ЩО 8505 передбачають різні варіанти застосування одно-, дво-, три- і чотириполюсних вимикачів. Щитки випускаються як із ввідним, так і без ввідного вимикача, як навісного, так і заглибленого виконань.

            Щитки розподілу енергії групових силових і освітлювальних мереж ЩРО 8505 призначені для введення (прийому) і розподілу електричної енергії напругою 380/220 В змінного струму частотою 50, 60 Гц, захисту освітлювальних ліній і електроустаткування від перевантажень і коротких замикань, а також нечастих оперативних включень і відключень електричних кіл. Щитки серії ЩРО 8505 можуть замінити щитки освітлювальні типу ЯРН, що випускаються в даний час, ЯРУ, ЯОУ, ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, шафи розподільні ПР 11 і частково – ПР 8503. Застосовуються в електроустановках громадських, промислових, сільськогосподарських та ін. будівель і споруд.

            За способом установки щитки класифікуються на:

навісні – на вертикальних площинах будівельних конструкцій (стінах, колонах і т.п.);

заглиблені – у спеціальних нішах (заглибленнях) стін.

            Щитки ЩРО 8505 комплектують автоматичними вимикачами серії ВА:

            - вимикачі введення:

            ВА 57Ф35 на номінальні струми 80, 100, 125, 160, 200, 250 А;

            ВА 57-39 (ВА 52-39) на номінальні струми 320, 400 А.

            - вимикачі розподілу:

            ВА 61-29 на номінальні струми від 0,5 до 63 А.

            Щитки освітлювальні групові ЩО 8505 до 50 А призначені для розподілу електричної енергії, захисту від перевантажень і струмів короткого замикання освітлювальних і силових мереж змінного струму напругою 380/220 В частотою 50, 60 Гц і для нечастих включень і відключень електричних ланцюгів.

Структура умовного позначення

 

            ЩРО   8          5          05        ХХ      ХХ      Х         УХЛЗ.1          Умовне позначення щитка розподілу енергії групових, силових і освітлювальних мереж за призначенням – ЩРО

 

            ЩРО   8          5          05        ХХ      ХХ      Х         УХЛЗ.1          Умовне  позначення  класу НКУ  введення і розподілу електроенергії – 8

 

            ЩРО   8          5          05        ХХ      ХХ      Х         УХЛЗ.1          Група НКУ розподілу електричної енергії із застосуванням автоматичних вимикачів – 5

 

            ЩРО   8          5          05        ХХ      ХХ      Х         УХЛЗ.1         

Порядковий номер розробки – 05

 

 

            ЩРО   8          5          05        ХХ      ХХ      Х         УХЛЗ.1         

  Номер схеми (двозначний)

 

 

            ЩРО   8          5          05        ХХ      ХХ      Х         УХЛЗ.1         

Кількість вимикачів розподілу в межах схеми

 

 

            ЩРО   8          5          05        ХХ      ХХ      Х         УХЛЗ.1         

Умовне позначення виконання за способом установки

 

           

Спосіб установки     Умовне позначення

Навісне          Н

Заглиблене    У

 

            ЩРО   8          5          05        ХХ      ХХ      Х         УХЛЗ.1          Умовне позначення кліматичного виконання і категорії розміщення за  ДСТ 15150 – УХЛ3.1

 

            Щитки передбачають різні варіанти застосування одно-, дво-, три- і чотириполюсних вимикачів.

            Щитки призначені для установки в житлових, громадських, промислових та інших будівлях. Щитки групові освітлювальні ЩО 8505 можуть замінити щитки освітлювальні типу ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ.

            Щитки класифікують за:

наявністю або відсутністю ввідних вимикачів;

максимальною кількостю і типовиконанням вимикачів розподілу (в однополюсному виконанні);

способом установки: навісні й втоплені.

            Щитки ЩО 8505 комплектують ввідними і лінійними автоматичними вимикачами ВА 61-29.

            Структура умовного позначення аналогічна структурі позначення щитків ЩРО 8505.