7.2. Апарати захисту

 

            Захист освітлювальних мереж при аномальних режимах роботи здійснюють апаратами захисту: автоматичними вимикачами (автоматами) і плавкими запобіжниками. Перевагами автоматів перед запобіжниками є: відновлення працездатності і можливість використання як апаратів управління.

            Плавкі запобіжники – апарати одноразової дії, призначені для відключення кола, що захищається, за допомогою руйнування спеціально передбачених для цього струмопровідних частин під дією струму, що перевищує певний струм. Запобіжники використовують для захисту ділянок мережі або всієї ОУ від дії струмів короткого замикання або від тривалих перевантажень.

            Відповідно до ГОСТ 17242 – 86 плавкі запобіжники класифікують:

за числом полюсів – на одно-, дво- і триполюсні;

за наявністю і конструкцією основи – на запобіжники з основою, що калібрується, тобто такі, що не допускають установку в його основу плавкої вставки на номінальний струм, більший за передбачений для даного запобіжника, і запобіжники з основою, що не калібрується;

за способом монтажу – на власній основі; на основі комплектних пристроїв, на провідниках комплектних пристроїв;

за способом приєднання зовнішніх провідників до введень запобіжника – із заднім приєднанням, з переднім приєднанням, з переднім і заднім (універсальним) приєднанням;

за наявністю вільних контактів – з вільними контактами і без них;

за конструкцією плавкої вставки – з розбірною плавкою вставкою (із змінними плавкими вставками), з нерозбірною плавкою вставкою (з незмінними плавкими елементами);

за видом плавкої вставки залежно від струмів відключення;

за видом плавкої вставки залежно від швидкодії.

 

            Таблиця 7.2 – Технічні дані плавких запобіжників на 380 В

 

 

Тип     Номінальний струм, А        Найбільший струм

відключення, кА

            запобіжника  плавкої вставки       

 

Е27

Е33

ПР2 (1)

ПР2 (2)

НПН2-63

ПН2-100       

25

63

63

63

63

100     

6,3; 10; 16; 25

10; 16; 20; 25; 31,5; 63

16; 20; 25; 31.5; 50; 63

16; 20; 25; 31,5; 50; 63

6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 63

31,5; 40; 50; 63; 80; 100       

0,6

1,0

1,8

4,5

10

100

Примітка. Цифри в дужках для плавких запобіжників типу ПР-2 характеризують виконання: 1 – короткі запобіжники; 2 – довгі запобіжники

 

            Ряд плавких вставок запобіжників типу Е оснащують покажчиками спрацьовування, які фарбують у різні кольори; це полегшує заміну плавкої вставки, що вийшла з ладу.

            Запобіжники ПР2 – розбірні без наповнювача; НПН2 – нерозбірні з наповнювачем; ПН2 – розбірні з наповнювачем.

            Автоматичні вимикачі поєднують захисну і комутаційну функції і є апаратами багаторазової дії.

            Захисні функції виконують розчіплювальними пристроями, які бувають тепловими, електромагнітними, напівпровідниковими і комбінованими, а комутаційні функції – за допомогою рукояток або кнопок, якими маніпулюють вручну; комутаційне положення відмічають знаком 0 (відключене положення) або 1 (включене).

            Для захисту освітлювальних мереж слід застосовувати автомати з розчіплювачами, що мають оберненозалежну від струму характеристику, а саме тепловими нерегульованими або комбінованими (тепловими і електромагнітними), як нерегульованими, так і регульованими. Автомати, що мають лише електромагнітний, миттєводіючий розчіплювач, для освітлювальних мереж застосовувати не рекомендується.

            Автоматичний вимикач АЕ1000 призначений для захисту освітлювальних мереж змінного струму напругою до 380 В від перевантажень і коротких замикань, а також для нечастих оперативних відключень і включень вручну.

            Автоматичні вимикачі АЕ20 і АЕ20М призначені для захисту електричних мереж змінного струму напругою до 660 В. Структура умовного позначення АЕ20ХХ розшифровується в порядку написання:

            АЕ – вимикач автоматичний;

            20 – номер серії;

            Х – умовне позначення номінального струму: 2 – 16 А; 4 – 63 А; 5 – 100 А; 6 – 160 А;

            Х – число полюсів у комбінації з видом розчіплювача:

            3 – триполюсні з електромагнітним розчіплювачем; 4 або 6 – відповідно одно- або триполюсні з електромагнітним і тепловим розчіплювачами;

            літера М – модернізований автомат.

            Автоматичні вимикачі типу А3160  одно-, дво-  і триполюсні широко використовувалися в щитках ОЩ, ОЩВ, УОЩВ.

            Автоматичні вимикачі серії ВА призначені для заміни всіх існуючих типів автоматів.

 

            Таблиця 7.3 – Технічні дані автоматичних вимикачів

 

Тип     Номінальне значення         

Число

полюсів         

розчіплювач  Номінальний

струм

розчіплювача, А

            напруги, В     струму, А                             

 

АЕ1000

АЕ2026

АЕ2044

АЕ2046

АЕ2046М

АЕ2046-10Б

АЕ2056М

АЕ2066

А3161

А3162

А3163

ВА51-25

ВА51-29

ВА51-31-1

ВА51-31

ВА51-33

ВА51-35

ВА61-29       

           

380

660

660

660

660      380, 660

660

660

380

380

380

660

660

660

660

660

660

380     

25

16

63

63

63

63

100

160

50

50

50

25

63

100

100

160

250

63       

1

3

1

3

3

3

3

3

1

2

3

3

1

1

3

3

3

1, 2, 3, 4         

 

Комбінований         

6,3 – 25

1,6 – 16

10 – 63

10 – 63

6,3 – 63

10 – 63

10 – 100

16 – 160

16 – 50

16 – 50

16 – 50

6,3 – 25

6,3 – 63

6,3 – 100

6,3 – 100

80 – 160

100 – 250

0,5 - 63

                                              

Тепловий      

                                              

 

Комбінований         

 

            Структура умовного позначення вимикачів  ВАХХ-ХХ:

            ВА – вимикач автоматичний;

            ХХ- – номер уніфікованої серії: 51 – струмонеобмежу-вальні з електромагнітними і тепловими розчіплювачами;

            -ХХ – умовне позначення номінального струму, при цьому поєднання цифр означає: 25 – 25 А; 29 – 63 А; 30 – 80 А; 31 – 100 А; 32 – 125 А; 33 – 160 А; 35 – 250А; 37 – 400 А; 39 – 630 А; 41 – 1000 А; 43 – 1600 А; 45 – 2500 А; 47 – 4000 А.

            Структура умовного позначення вимикача ВА61-296

            ВА61     Х1     29   Х2       Х3     ХХ       Х4

            ВА61 – позначення серії;

            Х1  - наявність розчіплювачів:

            F – з тепловим і електромагнітним розчіплювачем;

            Н – з електромагнітним розчіплювачем;

            29 – номінальний струм серії, 63 А;

            Х2 – кількість полюсів з розчіплювачами: 1, 2, 3, 4.

            Х3 – характеристика розчіплювачів:

            тип В – застосовується для захисту електричних мереж адміністративних і житлових будівель;

            тип C – застосовується для захисту електричних мереж адміністративних і житлових будівель як ввідний вимикач і для споживачів з великими пусковими струмами;

            тип D – аналогічно C, але з ще більшими пусковими імпульсами струму, наприклад, трансформатори або електродвигуни;

            тип Z – для захисту вимірювальних ланцюгів, ланцюгів управління й інших мереж з високим опором;

            тип L – для захисту промислових електричних мереж;

            тип K – для захисту промислових електричних мереж, електродвигунів, ламп.

            ХХ – номінальний струм вимикача, А: 0,5; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63.

            Х4 – наявність нейтрального полюса NA.

            Приклад запису позначення вимикачів:

            ВА61F29 – 1К16 – вимикач однополюсний промислового призначення, номінальний струм 16 А, з тепловим і електромагнітним розчіплювачем, характеристика розчіплювача K.

            ВА61F29 – 1К40 NA+ УЗО–Д 30 мА – вимикач двополюсний, з одним захищеним полюсом, промислового призначення, номінальний струм 40 А, з тепловим і електромагнітним розчіплювачем, характеристика розчіплення K, з пристроєм захисного відключення УЗО-Д з уставкою Δ = 30 мА.