7.3. Основні відомості про проводи, шнури й кабелі

 

            Проводом називається провідник електроенергії, призначений для її передачі. Провід може бути голим, голим захищеним, ізольованим незахищеним і ізольованим захищеним.

            Голий  провід не має ні ізолюючих, ні захисних оболонок.

            Голий захищений провід має оболонку (обмотка, обплетення, шар емалі і т.п.), що оберігає провідник від корозії.

            Провідник ізольованого незахищеного проводу укладений в ізолюючу оболонку (гумову, пластмасову і т.п.), але не має оболонки, що захищає від пошкоджень механічними діями.

            Ізольовані захищені проводи мають зовнішню оболонку (металеву, гумову і т.п.), що захищає від механічних дій, а також від дії вологи, світла, різних хімічних речовин.

            Ізольовані проводи на відміну від неізольованих можуть бути не тільки одножильними,  але і багатожильними, тобто можуть складатися з декількох ізольованих один від одного провідників, укладених в загальну захисну оболонку.

            Шнуром називається провідник, що складається з двох і більше скручених між собою ізольованих дротів, що мають значну гнучкістю, або з декількох ізольованих гнучких проводів, укладених в загальну оболонку.

            Кабелем називається провідник, що складається з однієї або декількох скручених разом ізольованих жил, укладених у герметичну оболонку (алюмінієву, свинцеву і т.д.), поверх якої можуть бути нанесені захисні покриви.

            Основними конструктивними елементами проводів,  шнурів і кабелів є: струмопровідна жила, ізоляція, оболонка і зовнішні захисні покриви.

            Струмопровідні жили виконують переважно з міді, алюмінію або алюмоміді і нормують за їх перерізом.

            Жили з алюмінію перерізом від 2,5 до 16 мм2 включно виготовляються однодротовими, а великих перерізів – одно- або багатодротовими (скрученими з окремих дротів).

            Мідні струмопровідні жили залежно від експлуатаційних вимог до провідників виготовляють нормальними, гнучкими або особливо гнучкими. Гнучкі і особливо гнучкі жили будь-яких перерізів виготовляють багатодротовими.

            Залежно від призначення для ізоляції жил кабелів, проводів і шнурів можуть застосовуватися різні сорти кабельного паперу, гуми і пластмаси.

            Кабельний папір застосовується для ізоляції жил силових і контрольних кабелів. Паперова стрічка накладається методом обмотки на струмопровідну жилу і просочується у вакуумі нафтовим або синтетичним маслом.

            Ізоляційні гуми виготовляють на основі натурального і синтетичного каучуків. Характерною особливістю такої ізоляції є гнучкість та еластичність. Вулканізована гума накладається суцільним шаром на струмопровідні жили дротів, кабелів і шнурів.

            Значного поширення набула ізоляція з поліхлорвінілового пластикату, що являє собою суміш поліхлорвінілової смоли з різними пластифікаторами, стабілізаторами і фарбниками. До переваг пластикату належить його негорючість, волого- і маслостійкість, достатня гнучкість і еластичність. Суцільна пластмасова ізоляція застосовується в силових кабелях, проводах і шнурах.

            Для захисту ізоляції від дії світла, вологи, хімічних речовин, а також для оберігання від механічних дій більшість дротів, кабелів і шнурів забезпечуються оболонками.

            Металеві оболонки є найбільш герметичними. Найчастіше їх виготовляють зі свинцю і алюмінію. Порівняно із свинцевими оболонками алюмінієві механічно більш міцні, мають меншу вагу і краще протистоять вібраціям. Свинцеві оболонки мають більшу механічну стійкість.

            Дроти і кабелі з гумовою і пластмасовою ізоляцією забезпечуються оболонками з гуми або пластмаси (табл. 7.4).

            Для захисту оболонок від механічних пошкоджень і корозії застосовуються захисні покриви: броня і зовнішній покрив.

            Таблиця 7.4 – Марки дротів і кабелів, застосовувані в ОУ, що рекомендуються

Марка Характеристика        Переважна область застосування  Число

жил     S,

мм2

ПВ-1   З мідною жилою з ПВХ-ізоляцією            Прокладка в пустотних каналах будівельних конструкцій, що не згорають         1          0,5-95

ПВ-2   Те саме, гнучкий      Приєднання ОП, встановлюваних на рухомих кронштейнах  1          2-95

АПВ   З алюмінієвою жилою, з ПВХ-ізоляцією  Прокладка в трубах і пустотних каналах будівельних конструкцій, що не згорають         1          2-120

ППВ   З мідними жилами, плоский з розділовою основою, (ПВХ)     Відкрита проводка по будівельних конструкціях 2; 3      0,75-4

АППВ            Те саме, з алюмінієвими

жилами          Те саме           2; 3      2-6

АМПВ           З алюмомідною жилою, з ПВХ-ізоляцією            Прокладка в трубах і пустотних каналах 1            1-10

АМППВ        Те саме, плоский з розділовою основою  Нерухома відкрита прокладка       2; 3      1,5-6

ПРТО З мідною жилою, в обплетенні, просоченій протигнилоїсним складом         Прокладка в трубах, що не згорають        1; 2; 3; 7; 10    0,75-120

АПРТО          Те саме, з алюмінієвою жилою      Те саме           Те саме           2,5-120

ВВГ    Кабель з мідними жи-лами з ПВХ-ізоляцією, в ПВХ-оболонці, не-броньований     Для відкритого прокладу¬вання у виробничих приміщеннях, а також у землі (траншеях)     1,2,3,4 1,5-50

АВВГ Те саме, з алюмінієвими жилами   Те саме           1; 2; 3; 4          2,5-50

ВБВ    Те саме, з мідними жилами з ПВХ-ізоляцією, броньований із зовнішнім покривом з ПВХ            Для відкритої нерухомої прокладки; на трасах з великою різницею рівнів           2; 3; 4  1,5-95

АВБВ Те саме, з алюмінієвими жилами   Те саме           2; 3; 4  2,5-120

            Броня виконується із сталевих стрічок або дроту, які обмотуються навколо кабелю і надійно захищають його від механічних пошкоджень.

            Крім приведених у табл. 7.4 основних марок проводів і кабелів, в освітлювальних мережах залежно від умов середовища, прийнятих способів виконання мереж застосовується й інша кабельна і провідникова продукція, інформацію про яку можна знайти у довідниках.