7.4. Види проводок і сфери їх застосування

 

            Електропроводкою називають сукупність проводів і кабелів із кріпленнями, підтримуючими і захисними конструкціями, що до них належать.

            Залежно від місця прокладки і умов експлуатації освітлювальні електропроводки можуть бути внутрішніми й зовнішніми. Внутрішніми називають проводки, що прокладаються у закритих опалювальних і неопалювальних будівлях і спорудах, не здатні до дії атмосферних опадів  і безпосередньої дії температури зовнішнього повітря. До зовнішніх належать проводки, що прокладаються по зовнішніх стінах будівель, споруд і між ними, а також під навісами. Ці проводки можуть піддаватися дії опадів і працюють в умовах температури зовнішнього повітря, що змінюється.

            За способом виконання проводки усередині приміщень діляться на відкриті й приховані.

            До відкритих належать проводки, виконані по поверхнях стін, стель, по фермах та інших конструкціях.

            До прихованих належать проводки, що прокладаються в конструктивних елементах будівель (у стінах, підлогах, перекриттях), а також у порожнинах над непрохідними підвісними стелями і в землі. Розрізняють змінювані й незмінні приховані проводки. До змінюваних належать електропроводки, виконані таким чином, що в процесі експлуатації дроти можуть бути замінені без руйнування будівельних конструкцій. До проводок такого типу належать проводки виконані проводами в різного роду трубах, у каналах і пустотах будівельних конструкцій, з яких за необхідності проводи можуть бути витягнуті й затягнуті знову.

            Проводки, виконані проводами, наглухо закладеними в тілі будівельних конструкцій (під шаром штукатурки, по перекриттях у конструкції підлог), називаються незмінними.

            Способи виконання проводок визначаються з урахуванням таких чинників: умов середовища в приміщенні, призначення приміщення, особливостей будівельних конструкцій і технології, зручності експлуатації, економіки. Слід враховувати, що терміни виконання електромонтажних робіт багато в чому залежать від прийнятого способу проводки.

            В усіх випадках повинні дотримуватися вимоги пожежної і електробезпеки.

            Вибір роду проводки і способу її виконання рекомендується проводити в такій послідовності. Залежно від умов середовища у приміщенні вибираються допустимі марки проводів і способи їх прокладування. З них відбираються ті, перевага яких визначається вимогами технології, гігієни і естетики. І нарешті, з видів проводки, що залишилися, вибирається найменш трудомістка і економічно доцільна.

            У будівлях промислових підприємств переважне поширення мають відкриті способи прокладування.

            Приховане прокладування проводів найбільше відповідає архітектурним і гігієнічним вимогам. Така проводка не видна, на ній не збирається пил. Тому прихована проводка знаходить переважне застосування в громадських і адміністративних будівлях, у житлових будинках і деяких промислових підприємствах з підвищеними вимогами до чистоти. При виконанні прихованої проводки безумовна перевага повинна віддаватися змінюваним проводкам.