7.6. Експлуатація освітлювальних установок

 

            Основним завданням експлуатації освітлювальних установок є забезпечення умов зорової роботи і комфортності світлового середовища, закладеного при її проектуванні. Наприклад, при штучному освітленні виробничих приміщень – це необхідні рівні продуктивності праці і якості продукції при мінімальному стомленні; для більшості приміщень громадських будівель – рівень видимості або помітності  із заданою достовірністю вирішення зорової задачі; для установок зовнішнього освітлення міст – забезпечення високої швидкості й безпеки  руху транспорту і пішоходів. В установках природного і суміщеного освітлення додатково висувається вимога збільшення річного числа годин використання природного світла з метою зменшення витрати електроенергії на штучне освітлення.

            Освітлювальній установці, як і будь-якій технічній системі, властиві  часткові або повні невідновлювані відмови. Надійність ОУ забезпечується шляхом регулярного відновлення – чищення забруднених і заміни елементів (світильників, джерел світла, пуск-регулювальних апаратів, електронастановних виробів), що вийшли з ладу, а також установкою додаткових освітлювальних приладів, кількість яких визначається вибраним при проектуванні значенням коефіцієнта запасу. Таким чином, надійність і ефективність освітлювальної установки залежить від своєчасності її обслуговування, тобто від організації служби експлуатації.

            Одним з основних завдань служби експлуатації є збереження кількісних і якісних параметрів ОУ, прийнятих у проекті, оскільки вони визначають ефективність і комфортність освітлення.

            У процесі експлуатації відбувається запилення світильників, що призводить до зниження їх ККД, а при дзеркальних відбивачах – до спотворення кривої сили світла. Зниження освітленості впродовж певного проміжку часу залежить від умов середовища, в якому експлуатуються світильники, ступеня забрудненості або запорошеності повітря, а також фізико-хімічних властивостей пилу, диму або кіптяви. Ця часткова відмова ОУ відновлюється регулярним чищенням світильників, проте не повністю, оскільки для оптичної системи світильників (особливо дзеркальних), як правило, має місце необоротне зниження ККД. Повна невідновлювана відмова настає при такому значенні необоротного зниження ККД світильника, коли при повністю нових джерелах світла освітленість від ОУ не досягає свого нормованого значення.

            З комплектуючих світильник виробів найчастіше виходять з ладу джерела світла. Крім того, у процесі експлуатації знижується їх світловий потік, що призводить до зниження ефективності використовування електроенергії. Часткова, але відновлювана відмова ОУ, може мати місце при забрудненні захисних поверхонь приміщення, а також світлопрорізів.

            Повна або часткова відмова ОУ може відбутися при аварійному порушенні електропостачання.

            Таким чином, на службу експлуатації покладаються завдання, пов'язані з безпосереднім обслуговуванням ОУ, а також:

прийняття в експлуатацію знову змонтованих або реконструйованих ОУ;

забезпечення заходів з раціонального використання і економії електроенергії, що витрачається на освітлення;

забезпечення ОУ запасом світильників і комплектуючих виробів до них, що визначається прийнятим способом обслуговування освітлення (чищення і ремонт ОП на місці їх установки або в спеціально обладнаних майстернях і т.п.);

регулярний контроль стану ОУ;

встановлення відповідності ОУ вимогам технології при реконструкції виробничих приміщень або зміні призначення ділянок територій або класу вулиць;

забезпечення дезактивації ртуті РЛ, що вийшли з ладу;

оцінка експлуатаційних якостей світлотехнічних виробів для внесення пропозицій щодо удосконалення виготовлювачами.

            Основні принципи раціонального і економного використання електроенергії на освітлення, як правило, передбачаються при проектуванні ОУ. Проте в діючих ОУ дуже часто є можливості скорочення витрат електроенергії. Резервом економії електроенергії і підвищення ефективності її використання в діючих ОУ є:

реконструкція фізично і морально застарілих ОУ;

вдосконалення управління ОУ, направлене на їх своєчасне включення і виключення з урахуванням часу роботи технологічного устаткування (обідня перерва, початок і кінець зміни), а також відключення частини ОУ при достатньому природному освітленні; використання автоматичного управління ОУ;

вживання заходів щодо зниження перенапружень в освітлювальних мережах.

            Важливою умовою підтримки ОУ на належному рівні є забезпечення зручного і безпечного доступу до ОП для їх обслуговування. Для вирішення цих завдань використовують різні технічні засоби – драбини, приставні драбини, пересувні підлогові підйомні пристрої, мостові крани і кран-балки, в деяких високих виробничих приміщеннях влаштовують стаціонарні металеві містки для установки світильників і прокладувальня освітлювальних мереж.

            Експлуатація ОУ передбачає виконання ряду стандартних операцій з обслуговування освітлення.

            У практиці експлуатації ОУ застосовують три способи заміни джерел світла: індивідуальний, груповий і змішаний. При індивідуальному способі заміну ДС проводять у міру виходу їх із ладу. Цей спосіб найбільш доцільно застосовувати в ОУ, в яких вихід з ладу окремого ДС призводить до різкого зниження освітленості або до збільшення коефіцієнта пульсації світлового потоку до значень, вищих допустимих для даного розряду зорових робіт при використанні РЛ. При груповому способі заміну всіх джерел світла в ОУ, що як відмовили, так і працювали, проводять після закінчення певного часу. При цьому така заміна можлива за декількома схемами. За першою проводять одночасну заміну в ОУ всіх ДС, а за другою – її здійснюють частково, наприклад, замінюють кожну другу, третю або четверту лампу, тобто немовби  зміщують для кожної підгрупи ламп початок їх введення в експлуатацію Це дозволяє підвищити експлуатаційну освітленість і тим самим знизити коефіцієнт запасу, що закладається при проектуванні ОУ. У загальному випадку групову заміну доцільно здійснювати для ОУ з ЛЛ, оскільки вони відносно дешеві й до кінця тривалості горіння їх світловий потік становить приблизно 60% первинного. Слід зазначити, що частина замінюваних ЛЛ, ще придатних до експлуатації, може бути надалі використана для освітлення допоміжних приміщень.

            Терміни періодичного обслуговування освітлювальних установок

 

Вид обслуговування            Періодичність

раз на рік,

не рідше

 

   Перевірка освітленості

   Вимірювання навантажень і напруг в окремих точках електричної мережі

   Перевірка стану стаціонарного устаткування і електропроводки освітлення безпеки і евакуаційного  освітлення на відповідність струмів розчіплювачів розрахунковим

   Перевірка справності систем АЕО (апаратів і мереж)

   Випробування і вимірювання опору ізоляції дротів і кабелів РО і АЕО, перевірка заземлення ОП у приміщеннях:

       з нормальним середовищем

       у сирих, з хімічно активним середовищем

   Випробування ізоляції стаціонарних трансформаторів із вторинною напругою 12-42 В

   Те саме, для переносних трансформаторів

   Огляд опор, кронштейнів  і тросових розтяжок 

   Чищення ламп і освітлювальної арматури світильників  

   Чищення стекол світлових отворів у приміщеннях з виділенням пилу, диму, кіптяви

       незначним

       значним

    Забарвлення стін, стель, устаткування            

12

 

12

 

12

 

 

3

 

 

 

6

12

 

1

6

По графіку

 

 

 

6

3

По графіку

            Як індивідуальний, так і груповий способи заміни ДС мають свої переваги і недоліки, тому розроблений змішаний  спосіб, при якому в проміжку між груповими замінами через певний час проводять заміну ДС, що вийшли з ладу до цього моменту.

            На освітленість робочих місць істотний вплив має стан забарвлення стін і стелі приміщення. Особливо помітний цей вплив в ОУ з ОП розсіяного світла. Своєчасне відновлення забарвлення стін і стелі забезпечує у ряді випадків підвищення освітленості на 10 – 30%. Стіни, стелі й колони у виробничих приміщеннях слід фарбувати у світлі тони.