7.7. Економія електроенергії в освітлювальних установках

 

            1.  Скорочення областей  застосування ЛР (відповідно до рекомендацій з вибору ДС) і розширення застосування РЛ, переважно тих із них, які мають найбільшу світлову віддачу. Повна відмова від застосування ЛР до 2015 року і заміна їх світлодіодами і КЛЛ.

            2.  Використання у приміщеннях з важкими умовами середовища малопотужних РЛВТ (Рл < 250 Вт) замість ламп розжарювання, енергоекономічних ЛЛ замість ЛЛ потужністю 80 Вт, ламп-світильників типу ДРІЗ замість ламп типу ДРЛ, щілистих світловодів з лампами типу ДРІЗ замість ОП з ЛР.

            3.  Застосування ламп типу ДНаТ для робіт розрядів IVб, IVв, IVг і нижче, а також при змішаному освітленні для точних зорових робіт.

            4.  Використовування РЛВТ, а також ЛР можливо більшої одиничної потужності при дотриманні нормативних вимог до якості освітлення (засліплена, пряма і відображена блискість, пульсація освітленості).

            5.  Застосування в ОУ з ЛЛ за відсутності або  невеликих вимогах до передачі кольору ЛЛ типу ЛБ, що мають високу світлову віддачу. За наявності вимог до передачі кольору повинні використовуватися ЛЛ типів ЛДЦ, ЛЕЦ, ЛХЕ або ЛТБЦ.

            6.  Застосування системи освітлення, найраціональнішої для даних умов роботи. У приміщеннях, де виконуються зорові роботи II – IV розрядів, економія електроенергії може бути одержана за рахунок використання системи комбінованого освітлення замість загального при певній площі, що припадає на одне робоче місце.

            7.  Застосування локалізованого розміщення ОП загального освітлення при системі загального освітлення у приміщеннях з несиметричним розміщенням технологічного устаткування і малою щільністю його розміщення. За наявності в одному приміщенні робочих зон і допоміжних площ, де зберігається запас матеріалів і напівфабрикатів, необхідних для роботи впродовж зміни, а також готова продукція в очікуванні транспортування або великогабаритне устаткування, робочі зони якого пов'язані лише з місцями завантаження і вивантаження, всі допоміжні зони можуть бути освітлені менш інтенсивно, ніж робочі.

            8.  Вибір ОП з найдоцільнішим світлорозподілом і розміщення  ОП найвигіднішим чином.

            9.  Перевагу при виборі ОП за конструктивним виконанням для приміщень з важкими умовами середовища необхідно віддавати ОП, що належить до 5 – 7-ї експлуатаційних груп, що відповідно до СНіП дозволяє зменшити коефіцієнт запасу на 0,35; 0,2 або 0,1 залежно від характеристики приміщень за умов середовища.

            10.  Застосування комплектних освітлювальних установок із щілистими світловодами для освітлення приміщень з важкими умовами середовища (вибухонебезпечних, запорошених і т.п.), що за точністю зорової роботи належать до III – IV розрядів, а також при важкому доступі до ОП.

            11.  Використання системи керування освітленням, що дозволяє своєчасно повністю або частково вмикати і вимикати ОУ. У виробничих будівлях з бічним і комбінованим (верхнім і бічним) природним світлом і в приміщеннях громадських будівель повинно забезпечуватися відключення рядів ОП, паралельних вікнам. Для східчастого регулювання рівня освітленості у громадських і виробничих будівлях залежно від рівня природної освітленості може бути використаний дискретний регулятор освітленості.

            У приміщеннях із суміщеним освітленням рекомендується проводити увімкнення і вимкнення окремих груп ОП залежно від рівня освітленості, створюваного природним світлом  у різних зонах приміщення.

            12.  Живлення освітлювальних установок великої потужності напругою 660/380 В (система із глухим заземленням нейтралі, без проміжної трансформації), включаючи спеціально призначені для цього ОП на напругу 380 В.

            13.  Застосування в освітлювальних мережах, де тривалий час підтримується підвищена напруга, напівпровідникових обмежувачів напруги.

            14.  Застосування ЕОМ при проектуванні ОУ на стадії світлотехнічних розрахунків, що дозволяє за рахунок знаходження економічніших, ніж при ручному рахунку, варіантів рішень знижувати встановлену потужність в ОУ з ЛЛ на 15 – 25%, в ОУ з РЛВД – на 13 – 18%.

            15.  Застосування в ОУ, де потужність РЛВД значна (сотні й більше кВт), групових трифазних конденсаторів, які знижують втрати електроенергії і скорочують потребу в кабелях, дротах, комутаційних і захисних апаратах для освітлювальних мереж.

            16.  Застосування при проектуванні освітлення і реалізації при будівництві об'єктів пристроїв для зручного і безпечного доступу до ОП.

            17.  Чищення скла вікон і світлових ліхтарів у виробничих і громадських будівлях не менше двох разів на рік, що дозволить скоротити час ввімкнення штучного освітлення і дасть економію електроенергії.

            18.  Підвищення коефіцієнта використання природного і штучного освітлення, для чого фарбувати приміщення виробничих і громадських будівель у світлі тони.

            19.  Реконструкція старих ОУ, що не відповідають сучасним вимогам.