Анотація

Звіт про науково-дослідну роботу. Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів - Сабадаш В.В. та ін..

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, М-407, тел. (0542) 335774

 

email: viktorsaba@gmail.com

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової

роботи, д.ф.-м.н., проф.

 

 

____________А.М. Чорноус

«15» грудня 2010 р.

 

Договір № Ф28/239-2009 від 15.05.2009

 

 

 

Начальник НДЧ,

к.т.н., доцент                                                                                   В.А. Осіпов

Керівник НДР,

доцент каф. економіки,

к.е.н., доцент                                                                                               В.В. Сабадаш

 

 

2010.12.12

 

Суми 2010

 

 

Рукопис завершений 12 грудня 2010 року

Результати роботи розглянуті науковою радою, протокол № 4 від 25.11.2010 р.