Список авторів

 

Доцент кафедри економіки, заступник ди-ректора Науково-дослідного інституту еко-номіки розвитку у Сумському державному університеті МОН України, к.е.н. (керівник)          

 

 

2010.12.12      Сабадаш В.В.

(вступ,

підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.8, 4.1, 4.4, 4.5, висновки, додатки)

Завідувач кафедри економіки, д.е.н., заслужений діяч науки і техніки України      

 

2010.12.12      Мельник Л.Г.

(підрозділи 1.5, 2.7, 3.7, 4.1, додатки)

Професор кафедри економіки, к.е.н.        

 

 

2010.12.12      Шапочка М.К.

 (підрозділи 1.4, 2.7, 3.2, 3.7, додатки)

Завідувач відділу сталого розвитку та еко-логічної безпеки Ради по вивченню про-дуктивних сил України НАН України, д.е.н.           

 

 

2010.12.12      Хлобистов Є.В.

(підрозділи 2.2, 2.8, 3.4, додатки)

Доцент кафедри фінансів, к.е.н.   

 

2010.12.12      Мельник О.І.

(підрозділи 2.7, 3.2, 3.7, додатки)

Доцент кафедри економіки, к.е.н.

 

2010.12.12      Дерев’янко Ю.М.

(вступ, підрозділи 2.5, 3.9, 4.3, висновки, додатки)

Доцент кафедри економіки, к.е.н.

 

2010.12.12      Лукаш О.А.

(вступ, підрозділи 2.5, 3.5, 3.6, 3.9, 4.2, висновки, додатки)

Асистент кафедри економіки        

 

2010.12.12      Люльов О.В.

(підрозділи 3.2, 4.5, додатки)

Асистент кафедри економіки        

 

2010.12.12      Тур О.М.

(підрозділи 3.2, 3.8, 4.5, додатки)

Старший викладач кафедри економіки,

           

 

2010.12.12      Дегтярьова І.Б.

(підрозділи 1.5, 2.3, 2.6, додатки)

Старший викладач кафедри економіки   

2009.12.12      Чорток Ю.В.

(підрозділ 3.2, додатки)

Старший викладач кафедри менеджменту Української академії банківської справи НБУ 

 

2009.12.12      Гордієнко В.П.

(підрозділ 3.3)

Фахівець кафедри економіки        

 

2010.12.12      Могиленець Т.В.

(підрозділ 3.2, додатки)