С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї

Просмотров: 2238Похожие книги

С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї

Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 1

І.П. Каплун - Інтелектуальна власність

А.С.Довбиш - Розроблення науково-методичних основ та інформаційних засобів проектування здатних самонавчатися адаптованих систем керування технологічними процесами

О.В.Атаман - Звіт про науково-дослідну роботу. Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин