Питання для самоперевірки:

 

1. Дайте визначення понять «жароміцність», «жаростійкість». Наведіть приклади металів і сплавів із такими характеристиками.

2. Які кінетичні закони росту оксидних плівок вам відомі?

3. Яким чином відбувається ріст оксидних плівок? Як описується процес дифузії іонів в оксидній плівці?

4. Які види хімічної корозії найбільш часто зустрічаються в різних технологічних середовищах.

5. Дайте коротку характеристику теоріям жаростійкого легування.

6. Перелічіть і охарактеризуйте методи жаростійкого легування.