1. Загальні уявлення про електрохімічну корозію

 

Електрохімічна корозія – це процес мимовільного руйнування металевих матеріалів унаслідок електрохімічної взаємодії їх з навколишнім середовищем, при якій іонізація атомів металу і відновлення окисного компонента корозійного середовища проходять не в одному акті, а їх швидкості залежать від величин електродного потенціалу металу, що кородує.

Електрохімічні процеси – це сукупність двох процесів – анодного і катодного:

анодна реакція – іонізація металу: Ме → Men+ + nē ;

катодна  реакція – процес відновлення окисного компонента корозійного середовища  Ox + nē → Red –.