Анотація

Корозія металів та захист від неї - С. Б. Большаніна

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2012

Корозія металів та захист від неї : конспект лекцій / укладач: С. Б. Большаніна.- Суми : Сумський державний університет, 2012.- 53 с.

 

Кафедра загальної хімії