3. Необоротні потенціали металів

 

При контакті металу з електропровідним середовищем на межі поділу фаз відбувається електростатична взаємодія між зарядженими частинками При цьому баланс зарядів у кожній фазі порушується і виникає подвійний електричний шар (ПЕШ). Подвійний електричний шар (ПЕШ) – це тонкий шар просторово розділених електричних зарядів протилежних знаків, утворення яких на межі поділу фаз супроводжується виникненням різниці потенціалів.

Рівняння Нернста дозволяє визначити величину потенціалу металу, зануреного в розчин власних іонів – оборотний потенціал. У цьому випадку прямий і зворотний процеси забезпечуються переміщенням через межу метал-розчин тільки одного сорту іонів - іонів металу. При цьому не спостерігається втрат металу (m = 0). У реальних умовах, коли метал кородує, процес обміну іонами не здійснюється тільки одним сортом іонів (рис. 2).

Потенціал, який при цьому встановився, називається необоротним, або стаціонарним. При цьому з часом відбувається зміщення (зсув) потенціалу електрода від його рівноважного значення при проходженні через межу поділу фаз струму даної густини. Явище зміни потенціалу електрода від його рівноважного значення називається електродною  поляризацією . (рис 3).

Величина електродної поляризації для катодного процесу к=  0к –к, а для анодного а =  а –0а.