4. Поляризація електродних процесів

 

Зміна потенціалу катода внаслідок проходження корозійних процесів називається катодною поляризація к , а анода – анодною поляризацією а. Виникнення електродної поляризації пов'язане безпосередньо з тією реакцією, яка визначає швидкість всього процесу, тобто є найбільш повільною стадією. Встановлення природи кожної стадії, числа стадій і найбільш повільної стадії є основним завданням кінетики електродних реакцій. Залежно від того, яка стадія є найбільш повільною (швидкість визначальною), розрізняють поляризацію: концентраційну, електрохімічну, хімічну.