3. Корозійні діаграми

 

Діаграми, на яких графічно відображена кінетика анодного і катодного процесу називають корозійні діаграми. На цих діаграмах негативне значення потенціалу відкладають вгору, а по осі абсцис відкладають величини і анодного, і катодного струмів, незалежно від того, що вони мають протилежний напрямок (рис 7 б).

Відповідно до кінетичних закономірностей катодного і анодного процесу при проходженні через корозійну систему струму спостерігається анодна а  й катодна к  поляризації. При цьому встановлюється загальне значення потенціалу х.. Точка перетину анодної А і катодної К кривих зазначає на осі абсцис величину максимальної густини струму корозії imax. Максимальний струм корозії відповідає повній відсутності омічного опору (при R = 0). Якщо ділянки, на яких проходять анодний і катодний процеси, просторово розділені, то опір R  0, можна провести графічний розрахунок корозійного процесу. В цьому випадку слід ураховувати омічну складову гальмування. При наявності опору R спостерігається омічне гальмування

R = iRR. При цьому не досягається максимальна густина струму корозії imax, а корозія проходить зі швидкістю iR. Корозійні діаграми дозволяють визначити гальмівний (контролюючий) фактор процесу корозії. Якщо а >> к , то корозія проходить з анодним контролем, тобто саме анодна гальмування визначає швидкість процесу. Якщо

к >> а, то корозія проходить з катодним контролем. Якщо к  а, то це випадок змішаного катодно-анодного контролю. При значній величині R з'являється омічна складова R і в цьому випадку корозія проходить з омічним контролем (Змішаний катодно-анодно-омічний контроль

(К  а , R  0 ).

Визначення контролюючого процесу електрохімічної корозії металу має велике значення при вивченні корозійного процесу, оскільки для зменшення швидкості корозії найбільш ефективним є, як правило, вплив на контролюючий процес, тобто на уповільнену стадію.