Вступ

Вивчення хімії має подвійну мету: одна - удосконалення природних наук, інша - примноження життєвих благ ...

(М.В. Ломоносов)

Ці слова першого професора хімії, видатного новатора в історії хімії всіх часів, допоможуть вам працювати, оволодівати основами науки про корозію металів і стати досвідченими інженерами, гідними продовжувачами хімічних справ майстрів! Корозія металів - складний процес, який призводить до значних збитків у всіх галузях виробництва і завдає шкоди навколишньому середовищу. Тому необхідний надійний захист металевих споруд від корозії. Правильний вибір методів захисту від корозії неможливий без глибоких знань теоретичних основ корозійних процесів, особливостей різних металів і сплавів, а також знань про нові конструкційні матеріали. Усе це необхідно знати спеціалісту - інженеру для успішного оволодіння своєю професією. Дисципліна є спеціальною і тісно пов'язана з загальними інженерними дисциплінами, а також необхідна при вивченні спеціальних курсів: «Машини та апарати хімічних виробництв», «Розрахунки і конструювання в хімічному машино-і апаратобудуванні», «Обладнання хімічних виробництв» та інші та під час виконання дипломного проекту.

Конспект лекцій містить в стислому вигляді відомості за 7 темами курсу «Корозія металів та захист від неї» та питання для самоперевірки, що допоможуть краще освоїти лекційний матеріал.