Питання для самоперевірки

 

1. Які електрохімічні реакції відбуваються при водневій і кисневій деполяризації на катоді?

2. Чим відрізняються лімітуючі стадії при водневій та кисневій деполяризації?

3. Охарактеризуйте ділянки на повній кривій катодної деполяризації.

4. Що являють собою корозійні діаграми? Яке їх значення для з'ясування механізму процесів корозії? Наведіть приклади.

5. Що таке пасивність? Як можна перевести метал у пасивний стан?