7. Корозія цинку та кадмію

 

Цинк і кадмій. Стандартний електродний потенціал металів цинку дорівнює  = -0,76 В, а кадмію

= –0,40 В. У нейтральних розчинах і під тонкою плівкою вологи (атмосферна корозія) цинк і кадмій кородують з кисневою деполяризацією. У кислих середовищах цинк і кадмій кородують з водневою деполяризацією. Цинк характеризується максимальною стійкістю в інтервалі рН між 9 і 11 (амфотерні властивості). У забруднених SO2, SO3, HCl середовищах індустріальних районів стійкість цинку та цинкових покриттів помітно знижується.

Кадмій має підвищену корозійну стійкість у тропічних умовах і в розчинах, що містять хлориди.