Тема 1. Загальні уявлення про корозію. Показники швидкості корозії