10. Корозія титану

 

Титан належить до термодинамічно нестійких металів, його стандартний електродний потенціал становить  = -1,63 B і = -1,21 B.

Однак він легко пасивується і внаслідок цього інертний у багатьох середовищах. Титан стійкий у середовищах, що володіють окисними властивостями і містять хлорид-іони, стійкий у царській горілці, але в хлоридній кислоті стійкий тільки до концентрації 10 %. Титан розчиняється в розчинах плавикової кислоти. У розбавлених лугах до концентрації 20 % титан також є стійким. Унікальна властивість титану – це його повна корозійна стійкість в морській воді та морський атмосфері.