Питання для самоперевірки

 

1. Які особливості поведінки заліза в кислих і лужних розчинах? Як впливають концетрації кислот, лугів і кисню в розчинах на процес корозії заліза?

2. Дайте характеристику низьколегованих і високолегованих сталей на основі заліза. Які метали використовують для отримання нержавіючих сталей?

3. Особливості поведінки міді та її сплавів у нейтральних, кислих і лужних розчинах. У яких середовищах мідь і сплави на її основі (бронзи, латуні) є нестійкими?

4. Чим обумовлена корозійна стійкість алюмінію в нейтральних і окиснювальних середовищах? У яких середовищах алюміній  не є корозійностійким?

5. Дайте характеристику корозійної стійкості металів магнію, цинку, кадмію титану. Чим відрізняються дані метали? У яких середовищах і за яких умов можлива корозія цих металів?

6. Особливості корозійних процесів металів нікелю, олова, свинцю. Вкажіть, у яких середовищах метали цієї групи є найбільш стійкими, а в яких ні?