1. Процеси корозії та їх роль у техніці, на виробництві та в природі

 

Корозія – це процес руйнування металів унаслідок хімічної або електрохімічної взаємодії їх із корозійним середовищем. Середовище, в якому метал кородує, називається корозійним середовищем. Корозія призводить до значних збитків у всіх промислово розвинених країнах. Утрати від корозії складаються з вартості виготовлених металевих виробів (конструкцій), що стають непридатними у виробництві в результаті корозії, і безповоротних втрат металу у вигляді продуктів корозії. З розвитком промислового потенціалу у всіх країнах темп зростання корозійних втрат став перевищувати темп зростання металофонду. Це обумовлено двома основними причинами:

1) зміною структури використання металу;

2) значним підвищенням агресивності атмосфери і природних вод унаслідок забруднення їх промисловими викидами.