3.1. Катодний захист

 

Електрохімічний захист – це зменшення швидкості електрохімічної корозії за рахунок поляризації електродних процесів. Залежно від виду поляризації розрізняють катодний і анодний захист.

Катодний захист – вид електрохімічного захисту, що застосовується в тих випадках, коли метал не схильний до пасивації, тобто має подовжену область активного розчинення, вузьку пасивну область, високі значення струму пасивації (iп) і потенціалу пасивації (φп). Катодний захист заводської апаратури (холодильників, теплообмінників, конденсаторів та ін.), що піддаються впливу агресивного середовища, здійснюють шляхом приєднання до негативного полюса зовнішнього джерела струму або до металу, що має більш електронегативний електродний потенціал. У останньому випадку немає потреби у зовнішньому джерелі струму, оскільки утворюється гальванічний елемент з тим самим напрямом струму, тобто деталь, що захищається, стає катодом, а більш електронегативний метал, що називається протектором, – анодом. Як протектори можна застосовувати метали: Al, Fe, Mg, Zn. Однак використовувати чисті метали як протектори не завжди доцільно.