Питання для самоперевірки:

Як поділяють захисні металеві покриття за способом їх захисної дії? Наведіть приклади.

Які неорганічні речовини можуть бути використані  як покриття на металах для захисту їх від корозії?

Охарактеризуйте лакофарбові органічні покриття, назвіть їх позитивні якості та недоліки.

Що таке інгібітори? Який механізм їх дії?

Які види електрохімічного захисту? Яке їх призначення? Наведіть приклади.