3. Класифікація корозійних процесів

 

Корозію класифікують: за механізмом проходження; за умовами проходження; за характером корозійних уражень.

За механізмом проходження розрізняють хімічну і електрохімічну корозію металів.

За умовами проходження процесу найбільшого поширення набули такі види корозії:

• газова корозія;

• рідинна корозія в електролітах і в неелектролітах;

• корозія в природних умовах;

• мікробіологічна корозія (біокорозія);

•структурна корозія, що виникає внаслідок структурної неоднорідності металу;

• корозія зовнішнім струмом;

•корозія блукаючим струмом, що виникає при проходженні блукаючого струму по коліях, не передбачених проектом;

• контактна корозія, яка виникає при контакті металів, що мають різні потенціали;

• щілинна корозія;

• корозія при кавітації, що виникає при одночасному впливі на поверхню металу рідкого корозійного середовища і ударної дії мікропорожнеч у рідині;

• фретінг – корозія (корозійна ерозія) – руйнування металу, обумовлене одночасним впливом корозійного середовища і сил тертя;

• корозія під напругою – результат одночасного впливу корозійного середовища і механічних напруг;

• корозійна втома – локалізована у вигляді тріщин металу при одночасному впливі корозійного середовища і знакозмінних (або циклічних) механічних навантажень;

• корозійне розтріскування локалізоване у вигляді тріщин металу при одночасному впливі корозійного середовища та сталої напруги при розтягуванні.

За характером корозійних уражень розрізняють загальну (суцільну) і місцеву корозії.

Розрізняють такі різновиди місцевої корозії:

• корозія плямами;

• корозія виразками;

• точкова корозія;

• наскрізна корозія;

• ниткоподібна корозія;

• підповерхнева корозія;

• міжкристалітна корозія;

• ножова корозія.