4. Оксидні плівки

 

При взаємодії металу з киснем продуктами корозії є оксидні плівки різної товщини, від властивостей яких залежить подальший процес корозії. Плівка продуктів корозії захищатиме метал від подальшої корозії за таких умов:

1. Плівка є суцільною;

2. Коефіцієнт теплопровідності плівки повинен бути близький до коефіцієнта теплопровідності металу;

3. Плівка повинна мати гарну адгезію з металом;

4. Плівка повинна бути стійкою в газовому середовищі.

5. Кристалічні решітки плівки та металу мають бути відповідні.

Оксидні плівки можуть бути суцільними і не суцільними. Піллінг і Бедфордт сформулювали умову, при якій утворюються суцільні плівки, здатні перешкоджати подальшому окисненню металу.

Умова суцільності оксидної плівки (критерій Бедфордта):

молекулярний об'єм оксиду Vок повинен бути більшим за об’єм  металу Vме , витраченого на утворення молекули оксиду.

Оптимальне співвідношення vок / vме повинно бути в певних межах: 2,5 >> 1.5.