Питання для самоперевірки:

 

1. Дайте визначення термінів «корозія», «корозійна середовище». Наведіть приклади факторів, які викликають корозію, а також цифрові дані про збитки від корозії.

2. Від яких факторів залежать термодинаміка і кінетика корозійного процесу.

3. Перелічіть основні види корозії за характером корозійних уражень і умов проходження.

4. Яка роль оксидних плівок на металі? Сформулюйте критерій Бедфордта.

5. Охарактеризуйте основні показники корозійного процесу.