В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций

Просмотров: 5003Похожие книги

В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций

Л.Г. Мельник та ін.. - Механізми регулювання міжнародної торгівлі при переході до інформаційного суспільства

М.Д. Чемич - Антибіотикорезитентність та шляхи її подолання

Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ

С.Ю. Вурста - Побудова фрактальних поверхонь в комп ютерній графіці