В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций

Просмотров: 2999Похожие книги

В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций

А.С.Довбиш - Розроблення науково-методичних основ та інформаційних засобів проектування здатних самонавчатися адаптованих систем керування технологічними процесами

- Совершенствование гидродинамических фильтров за сет закрутки потока в кольцевой области снаружи фильтроэлемента – Бревнов А.А.

- Geometry of yang-mills fields – Atiyah M.F.

Ю.В. Ліцман - Звіт про науково-дослідну роботу. Методичне забезпечення викладання хімічних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи