КОНТРОЛЬ

Контрольні питання

1.Що  є основними причинами формування клінічних проявів спадкової патології?

2. В якому віці маніфестують спадкові захворювання?

3. Що включає в себе поняття „прогредієнтний перебіг”?

4. Що таке сімейний характер патології?

5. Що таке плейотропна дія гена?

6. Як проявляється клінічний поліморфізм спадкової патології, що визначається одним геном?

 7. Що ми розуміємо під генетичною гетерогенністю спадково обумовлених захворювань?

8. Як ви розумієте  поняття „легенда родоводу”?

9. Для яких захворювань характерні  зміни кольору та запаху сечі?

10.  Що таке імпринтинг?