ТЕСТИ

 

1. Чим обумовлена множинність уражень при спадковій патології?

А. Плейотропною дією гена.

Б. Імпринтингом.

В. Факторами зовнішнього середовища.

Г. Хімічними факторами дії навколишнього середовища  на пацієнта після народження.

Д. Рецесивним характером успадкування.

2. Яка частка мутації серед причин вроджених вад розвитку?

А. 30%.

Б. 10%.

В. 50%.

Г. 75%.

Д. 100%.

3. Чим частіше за все обумовлені анеуплоїдії та триплоїдії?

А. „Перезріванням” статевих клітин (обумовленим десинхронізацією процесів овуляції та запліднення).

Б. Мультифакторіальними  чинниками.

В. Делеціями.

Г. Мутаціями.

Д. Тератогенною дією речовин  під час вагітності.

4. Яка патологія належить до гаметопатій?

А. Усі спадково обумовлені вроджені вади, в основі яких лежать мутації в статевих клітинах батьків хворого.

Б. Результат ураження зародка в перші 15 днів після запліднення.

В. Результат ураження зародка в 3-5 тижнів після запліднення.

Г. Двійникові вади розвитку, циклопія.

Д. Вся патологія, яка виникла під впливом біологічних чинників.

5. Через що виникають бластопатії?

А. Як результат ураження бластоцитів, тобто зародка в період перших 15 днів післі запліднення.

Б. Результат ураження зародка в 3-5 тижнів після запліднення.

В. У результаті мутації в статевих клітинах батьків хворого.

Г.  Десинхронізацією процесів овуляції та запліднення.

Що є результатом бластопатій?

А. Результатом бластопатій є двійникові вади, циклопія, частина мозаїчних форм хромосомних хвороб.

Б. Спадково обумовлені вроджені вади, в основі яких лежать мутації в статевих клітинах батьків хворого.

В. Діабетичні, алкогольні, медикаментозні ембріопатії, а  також вади, зумовлені вірусом краснухи.

Г. Трисомії.

Д. Анеуплоїдії та триплоїдії.

7. В який період відбулося ураження плода при виникненні фетопатії?

А. З    9 тижнів після запліднення до періоду народження.

Б. Результат ураження зародка в 3-5 тижнів після запліднення.

В. До 9 тижнів після запліднення.

Г. У перші 15 днів після запліднення.

Д. Як результат мутації в статевих клітинах батьків хворого.

8. Який основний механізм тератогенезу?

А. Зміни розмноження, міграції та диференціації клітин.

Б. Мутації статевих клітин.

В. Результат ураження бластоцитів.

Г. Перезрівання як яйцеклітин, так і сперматозоїдів.

Д. Спадковий характер.

9. Які вади розвитку характерні для фетопатій?

А. Вади порівняно рідко (крипторхізм, відкрита Боталова протока, пренатальна гіпоплазія якогось органа чи всього плода).

Б. Двійникові пороки, циклопія, частина мозаїчних форм хромосомних хвороб.

В. Спадково обумовлені вроджені вади, в основі яких лежать мутації в статевих клітинах батьків хворого.

Г. Діабетичні, алкогольні, медикаментозні ембріопатії, а  також вади, зумовлені вірусом краснухи.

Д. Анеуплоїдії та триплоїдії.

10. Що таке аплазія, гіпоплазія?

А. Відсутність, значне зменшення розміру органу.

Б.  Повна відсутність органа.

В. Повна відсутність канала чи природнього отвору.

Г. Переміщення клітин, тканин чи частини органа в іншу тканину чи орган.

Д. Незвичайне розташування органа.

11. Що таке атрезія?

А. Відсутність чи закриття природного каналу чи отвору.

Б. Відсутність, чи значне зменшення розміру органа.

В. Повна відсутність органа.

Г. Переміщення клітин, тканин чи частини органа в іншу тканину чи орган.

Д. Незвичайне розташування органа.