Анотація

Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ - В.Е.Маркевич

 

 

 

 

 

Медична генетика

 

 

Навчально-методичний посібник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2011

 

 

УДК 575.191 (035)

ББК 28.04я73  

Авторський колектив:

В.Е.Маркевич, доктор медичних наук, професор;

М.П.Загородній,  кандидат медичних наук, доцент;

І.Е.Зайцев,  кандидат медичних наук, доцент;

А.М.Лобода,  кандидат медичних наук, доцент;

 І.В.Тарасова,  кандидат медичних наук, доцент.  

 

Рецензенти:

О.І.Сміян - доктор медичних наук, професор (Сумський державний університет);

С.В.Попов - доктор медичних наук, професор (Сумський державний університет).

 

Рекомендовано Вченою радою

Сумського державного університету

(протокол № 11  від 14 квітня2011 р.)

 

М.П.Загородній, І.Е.Зайцев, А.М.Лобода, І.В.Тарасова. – Суми: Сумський державний університет, 2011. -      363 с.

 ISBN

 

            У навчальному посібнику висвітлені основні питання спадковості, клінічні прояви, діагностику та лікування спадкових захворювань, які найбільш часто зустрічаються.

            Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, лікарів-педіатрів, терапевтів, акушерів-гінекологів.

                                                                                                                                                                  УДК 575.191 (035)

                                                                     ББК 28.04я73

                                    В.Е.Маркевич, О.К.Редько, І,В.Тарасова,                                А.М.Лобода,   М.П.Загородній, І.Е.Зайцев,                                  2011

ISBN                           Сумський  державний університет, 2011