3. Уроджені та спадкові захворювання нирок

            Обґрунтування теми. Поширеність уроджених вад розвитку сечової системи серед новонароджених досить значна і становить 18-22 на 1000 (Резник Б.Я. та співавт., 1994). Значне зростання цієї патології пояснюється широким використанням ультразвукової діагностики. Своєчасна діагностика спадкових захворювань нирок дасть змогу використовувати адекватну терапію.

Навчальна мета

Загальна

Ураховуючи особливості спадкової патології нирок, вивчити основи класифікації та клінічні прояви їх.

Конкретна

Студент повинен знати:

- основні поняття про спадкові захворювання нирок.

Студент повинен уміти:

- зібрати генеалогічний анамнез хворого зі спадковою патологією нирок, проаналізувати його;

- призначити обстеження хворому з підозрою на спадкову патологію нирок.

Студент повинен оволодіти  практичними навичками:

- провести диференційну діагностику інфекційних уражень нирок та спадкових захворювань;

- направити на консультування хворого зі спадковою патологією до обласного та регіонального генетичних центрів.

- уміти проводити профілактичні заходи, спрямовані на попередження спадкових та вроджених захворювань.