ТЕСТИ

            1.Які вроджені вади розвитку, крім патології кісток, характерні для танатоформної дисплазії?

А. Вроджені вади серця, нирок, атрезія ануса.

Б. Вроджені вади залоз внутрішньої секреції.

В. Патологія імунної системи.

Г. Гіпоплазія легень.

Д. Патологія ЦНС.

2. Перелічіть основні симптоми дистрофічної дисплазії.

А. Клишоногість, деформація пальців, множинні згинальні контрактури суглобів, сколіози.

Б. Вроджені вади серця та ЦНС.

В. Вроджені вади шлунково-кишкового тракту та ЦНС.

Г. Вроджені вади серця та шлунково-кишкового тракту.

Д. Вроджені вади легень та шлунково-кишкового тракту.

3. Які основні симптоми, крім ураження кісток грудної клітки, характерні для синдрому Жена?

А. Ураження нирок, печінки, жовчних протоків, підшлункової залози.

Б. Патологія ЦНС.

В. Вроджені вади серця.

Г. Гіпоплазія легень.

Д. Атрезія ануса.

4. В якому віці частіше спостерігаються деформації при хворобі Ольє?

А. 1-4 роки.

Б. До року.

В. У дошкільному віці.

Г. У препубертатному віці.

Д. Після 25 років.