5.5. Муковісцидоз. Целіакія

Актуальність теми. Хоча у вивченні етіології, патогенезу целіакії та муковісцидозу останніми роками досягнуто успіхів, проте ще досить часто ці захворювання діагностуються пізно. Тривалість життя при муковісцидозі в Україні ще значно нижча, ніж у Європейському співтоваристві. Найближчим часом буде впроваджено скринінг новонароджених на муковісцидоз, що дасть змогу діагностувати це захворювання в періоді новонародженості. Від правильно та своєчасно встановленого діагнозу залежить  ефективність призначеного лікування.

             Навчальна мета

Загальна

Вивчити особливості перебігу захворювань, які супроводжуються синдромом мальабсорбції. Навчитися призначити необхідні обстеження та лікування.

Студент повинен знати:

- етіологію, патогенез, клініку та діагностику муковісцидозу та целіакії.

Студент повинен уміти:

- зібрати у дітей з муковісцидозом та целіакією генаологічний анамнез та проаналізувати його;

- провести диференційну діагностику муковісцидозу та целіакії із захворюваннями, які супроводжуються синдромом мальабсорбції, захворюваннями органів дихання.

Студент повинен оволодіти  практичними навичками:

- вміти аналізувати зібраний генеалогічний анамнез та робити попередній висновок;

- трактувати результати лабораторного та інструментального обстеження хворого з муковісцидозом, целіакією;

- навчитися оцінювати загальний стан хворого з муковісцидозом, целіакією, оцінити фізичний розвиток дитини, стан дихальної системи;

- надати невідкладну допомогу хворому з дихальною недостатністю та з ексикозом.