1. Загальна частина. Спадковість і патологія. Роль спадковості в патології людини.