5.6. Вроджений гіпотиреоз

Обґрунтування теми. Вроджений гіпотиреоз зустрічається з частотою 1:1000 новонароджених. Запізніла діагностика призводить до глибокої інвалідизації чи смерті дитини. У той же час своєчасно призначене лікування сприяє нормальному росту та психічному розвитку. В Україні впроваджено скринінг усіх новонароджених на це захворювання.

            Навчальна мета

Загальна

Вивчити особливості клініки та діагностики вродженого гіпотиреозу у дітей.

Студент повинен знати:

- етіологію, патогенез, клініку та діагностику гіпотиреозу у дітей.

Студент повинен уміти:

- зібрати генеалогічний анамнез та проаналізувати його;

- провести диференційну діагностику гіпотиреозу з хворобою Дауна, рахітом, фенілкетонурією, жовтяницею різного походження, анемією, природженими вадами серця, пологовою травмою, перинатальним ураженням ЦНС;

- призначити лабораторне обстеження хворому з підозрою на природжений гіпотиреоз.

Студент повинен оволодіти  практичними навичками:

- аналізувати зібраний генеалогічний анамнез та робити попередній висновок;

- трактувати результати лабораторного та інструментального обстеження хворого на природжений гіпотиреоз;

- навчитися оцінювати загальний стан хворого з різною тяжкістю гіпотиреозу.