6.3. Затримка темпів психомоторного розвитку, розумова відсталість. Генетичні хвороби з ураженням ендокринної системи (ендокринопатії).

Затримка темпів психомоторного розвитку  та розумова відсталість спостерігаються при багатьох спадкових захворюваннях.

             Навчальна мета

Загальна

- вивчити особливості клініки хвороб, які супроводжуються затримкою темпів психомоторного розвитку.

Студент повинен уміти:

- зібрати у дітей із затримкою психомоторного розвитку генеалогічний анамнез та проаналізувати його;

- провести диференційну діагностику синдромів, які супроводжуються затримкою психомоторного розвитку та близьких за клінікою;

- призначити обстеження хворому з підозрою на спадкову патологію ендокринної системи.

Студент повинен оволодіти  практичними навичками:

- уміти аналізувати зібраний анамнез та робити попередній висновок;

- трактувати результати лабораторного та інструментального обстеження хворого з  патологією ендокринної системи;

- надати невідкладну допомогу хворому.