ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

Етіологія і патогенез мітохондріальних хвороб.

Які загальноклінічні прояви мітохондріальних хвороб?

Які методи діагностики використовують при МХ?

4. Який тип успадкування МХ?

5. Які найбільш часті клінічні прояви МХ при ураженні ЦНС?

6. Які найбільш часті клінічні прояви МХ при ураженні очей?

7. Які найбільш часті клінічні прояви МХ при ураженні серця?

8. Які найбільш часті клінічні прояви МХ при ураженні печінки?

9. Які найбільш часті клінічні прояви МХ при ураженні нирок?

10. Які найбільш часті клінічні прояви МХ при ураженні ШКТ,

ендокринної системи?

11. Які найбільш часті клінічні прояви МХ при ураженні кісткового мозку?

12. Які найбільш часті клінічні МХ при ураженні шкіри, скелета?

13. Перелічіть критерії діагнозу синдромів Лебера, MERRF, MELAS, Кернса-Сейра.

14. Перелічіть критерії діагнозу синдромів: множинних делецій мтДНК (мітохондріальна ДНК), делецїї мітохондріальної ДНК,  мутації в ядерній ДНК (глутарова ацидемія, фумарова ацидемія, дефіцит комплексу 1 (NADH: CoQ-редуктаза), дефіцит комплексу 3 (CoQ-цитохром-С-оксидоредуктаза), дефіцит комплексу 4 дихального ланцюга, підгострої некротизуючої енцефаломієлопатії Лея, прогресуючої склерозуючої поліодистрофії Альперса, трихополідистрофії Менкеса).

15. Перелічіть критерії діагнозу синдромів: множинних делецій мтДНК: дефіциту комплексу 5, дефіциту коензиму Q.

16. Перелічіть критерії діагнозу синдромів, які пов’язані з порушенням метаболізму молочної та піровиноградної кислот (дефіцит піруваткарбоксилази, дефект дигідроліпоїл-трансацетилази, дефіцит дигідроліпоїлдегідрогенази, дефіцит сукцинатдегідрогенази, дефіцит альфа-кетоглутарат-дегідрогенази).

17. Перелічіть синдроми, які пов’язані з порушенням окислення жирних кислот (дефекти ядерної ДНК)

18. Перелічіть основні принципи лікування мітохондропатій.

 

Ситуаційні задачі

            1. До вас на прийом звернулася мати з дівчинкою М., 12 років, зі скаргами на різке зниження у дитини гостроти зору лівого ока. На прийом направив офтальмолог, у якого дитина протягом 2 місяців лікувалася. При ознайомленні з направленням окуліста встановлено, що у дитини в лівому оці відмічені мікроангіопатія сітківки, набряк диска зорового нерва.

            З анамнезу відомо, що подібна клініка була у матері, але гострота зору через 2 роки майже повністю відновилась, а у старшої дочки зниження гостроти зору призупинити не вдалося.

            При об’єктивному обстеженні дитини патологія внутрішніх органів не виявлена.

            Яке захворювання необхідно запідозрити? Які ваші дії?

 

2. На прийом звернулася мати з дитиною 7 років за направленням невролога. Скарги на судоми, які резистентні до терапії, рецидивний головний біль, блювання та анорексію. Хворіє дитина протягом 2 тижнів. Інфекційні ураження виключені. Відмічено, що дитина відстає у рості, спостерігається в окуліста з приводу атрофії зорових нервів, в ендокринолога з приводу цукрового діабету та гіпопаратиреозу. При лабораторному обстеженні відмічено, що в крові – лактат-ацидоз, в аналізі сечі – органічна ацидурія. Яке захворювання можете запідозрити?  Які ваші подальші дії?

 

Відповіді: 1. Необхідно виключити у дитини спадкову атрофію зорових нервів (синдром Вебера). Хвору необхідно направити на консультацію до регіонального медико-генетичного центру.

2. Запідозрити можна мітохондріальну енцефалопатію (синдром Melas). Доцільно обстежити хвору (“рвані” волокна в біоптаті м’язів, комп’ютерна томографія - наявність кальцифікатів базальних гангліїв), після чого направити дитину на консультацію до регіонального медико-генетичного центру.