8.1. Мультифакторіальні хвороби

Обґрунтування теми. Екологічна ситуація в усіх країнах погіршується. Антропогенне забруднення довкілля в багатьох випадках загрожує існуванню людини як виду. Промислові викиди та продукти хімії, які використовуються в побуті та в сільському господарстві, починають впливати на плід з перших годин життя. Не останню роль відіграють шкідливі звички (паління, зловживання алкоголем, наркотичні речовини).

Навчальна мета

Загальна

Вивчити основні прояви мультифакторальних хвороб.

Студент повинен знати:

-загальні питання етіології та патогенезу мультифакторіальних захворювань.

Студент повинен уміти:

-призначити обстеження хворому з підозрою на мультифакторіальні хвороби.

Студент повинен оволодіти  практичними навичками:

-трактувати результати лабораторного та інструментального обстеження хворого на мультифакторіальні хвороби.