КОНТРОЛЬ

Контрольні запитання

1. Яка частота в популяції хворих цукровим діабетом, алергічними захворюваннями, гіпертонією, шизофренією ?

2. Як схематично можна відобразити патогенез мультифакторіальних хвороб?

3.Що таке пенетрантність?

Що ми розуміємо під поняттям природжених вад розвитку?

Які причини природжених вад розвитку, крім мультифакторіальних?

Які механізми виникнення вад розвитку?

Які характерні ознаки мультифакторіальних хвороб?

Ситуаційні задачі.  1. У здорової жінки брат дальтонік. Чи може у неї народитися син-дальтонік?

Здорова жінка, батько якої страждав на гемофілію, вагітна від здорового чоловіка. Яка ймовірність народження дитини, хворої на гемофілію?

Відповіді на задачі: 1) так, якщо жінка гетерозиготна.

2) імовірність народження хворих синів –50%,  дочки – здорові.