9. Основи екологічної генетики, фармакогенетики

Актуальність теми. Динамічне спостереження за станом здоров’я дитячого населення України свідчить про його суттєве погіршення. За даними ряду авторів, загальна дитяча захворюваність зросла майже на 50%.  В Україні склалася вкрай несприятлива екологічна ситуація. Кількість забруднень, що припадає на 1 кв. км в Україні в 6,5 раза вища, ніж у США, в 3,2-  ніж у країнах Европи. Погіршується генофонд, на високих показниках рівень уроджених вад розвитку. Все це вимагає від лікарів додаткового навантаження, високого професіоналізму.

                         Навчальна мета

Загальна

Вивчити особливості клініки та діагностики вроджених проявів негативного впливу факторів навколишнього середовища та тератогенної дії медикаментів на ембріон та плід людини.

Студент повинен знати:

-основні прояви вроджених вад у результаті несприятливого впливу навколишнього середовища під час вагітності.

Студент повинен уміти:

-зібрати анамнез, проаналізувати його, оцінити стан дитини;

-провести диференціальну діагностику синдромів та вирішити, які чинники могли привести до їх виникнення.

Студент повинен оволодіти  практичними навичками:

- аналізувати зібраний анамнез та робити попередній висновок;

-трактувати результати лабораторного та інструментального обстеження хворих із вродженими вадами розвитку;

-оцінювати загальний стан хворого з різною тяжкістю вроджених вад розвитку.