ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

1. Які основні фактори впливають на частоту вродженої патології у дітей?

2. Які основні фактори мають тератогенну дію?

3. Від чого залежить тератогенна дія чинників?

4. На які категорії ділять медикаменти залежно від несприятливої дії на організм?

5. Які прояви синдрому виникають при вживанні вагітною протисудомного препарату дифенілгідантоїну?